Andøy kommune har rundt 5.000 innbyggere, og ligger lengst nord i Nordland fylke. Kommunen har gode kommunikasjoner, med flere daglige flyforbindelser, hurtigruteanløp og fergefri forbindelse med E6. Det er rike muligheter for kulturaktiviteter, og et unikt friluftsliv.

Næringskonsulent

Søk på stillingen

Næringskonsulent - sak 17/298

Andøy kommune har et spennende og aktivt næringsliv innenfor flere sektorer. En stor fiskerinæring med en nasjonal fiskerihavn under utvikling, et bredt landbruk, internasjonale teknologibedrifter som Andøya Space Center og Andøy Test Center, Nord- Norges største entreprenørselskap LNS AS, og en reiselivsnæring i meget sterk vekst. Forsvaret er også en stor arbeidsplass og drifter landets maritime overvåkingsfly fra Andøya flystasjon. 

Kommunen har flyplass med flere daglige avganger med Widerøe og har i sommermånedene tilbyr Norwegian direkteruter til Oslo. 

  

Andøy kommune står foran en stor omstillings- og utviklingsjobb i forbindelse med stortingsvedtaket om å legge ned Andøya flystasjon i 2020. I forbindelse med dette arbeidet er det behov for å styrke næringsarbeidet og vi søker derfor etter en 

  

 NÆRINGSKONSULENT -  SAKSNR  17/298 

i 100 % prosjektstilling ved næringsavdelingen, med varighet minimum 3 år, med mulighet for fast ansettelse (vil inngå i kommunens omstillingsprosjekt som vil ha en varighet på inntil 6 år).   

  

Næringsavdelingen forvalter kommunens næringsfond, yter førstelinjeservice til etablerere og er bindeledd mellom næringsliv og politikere. Næringsavdelingen vil ha prosjektansvar for omstillingsprogrammet som skal gjennomføres i kommunen de neste årene. 

  

Stillingens arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling næringssaker
 • Prosjektarbeid
 • Rapportering


Kvalifikasjoner

 • Relevant arbeidserfaring fra privat eller offentlig sektor
 • Utdanning fra høyskole/universitet på bachelornivå innenfor økonomi/administrasjon/prosjektledelse. Annen utdanningsbakgrunn kan være relevant dersom det kan dokumenteres lang og relevant erfaring.


  

Egenskaper

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk.
 • Gode samarbeidsevner, serviceinnstilt og løsningsorientert
 • Strukturert og selvstendig
 • God evne til å sette seg inn i nye oppgaver og tilegne seg ny kunnskap.


   

Vi tilbyr

 • Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Tilsettingsforhold/lønn ihht. tariffavtale inkl. 6 måneders prøvetid.
 • God forsikrings- og pensjonsordning i KLP
 • Fleksibel arbeidstid
 • IA-bedrift


   

Søknad 

Andøy kommune praktiserer meroffentlighet, og som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning ikke kan tas til følge. 

Arbeidssted er sentralt i Andenes sentrum. 

Personlig egnethet vektlegges. 

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med næringssjef Brita Erlandsen, 922 61 273. 

Benytt vårt digitale søknadssenter: https://e-skjema.no/andoy Sak nr 17/298 

Firma: Andøy kommune
Omfang: Heltid
Varighet: Fast
Sektor: Offentlig
Søknadsfrist: 2017-3-31 00:00:00

Søk på stillingen

Andre stillinger fra Andøy kommune

Søkeresultater
 • Sortér
 • Sist publisert
 • Tittel alfabetisk
 • Arbeidsgiver alfabetisk
Laster...