- Vi mener at det fortsatt er behov for de midlertidige lovendringene, sa innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) da hun sendte forslaget på høring i januar.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

- Vi mener at det fortsatt er behov for de midlertidige lovendringene, sa innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) da hun sendte forslaget på høring i januar. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Røde Kors vil stanse omstridte asyltiltak

De midlertidige hastetiltakene fra asylkrisen bryter med folkeretten, mener Røde Kors. Regjeringen vil videreføre tiltakene, men møter motbør i høringsrunden.

Asylankomstene til Norge er de laveste på to tiår. Likevel vil regjeringen lovfeste og gjøre permanente de midlertidige innstrammingstiltakene som ble innført for halvannet år siden.

- Som vi påpekte allerede i 2015, er disse endringene i utlendingsloven i strid med Norges folkerettslige forpliktelser, sier Mads Harlem, leder av politikk- og folkerettsseksjonen i Røde Kors.

Tiltakene ble vedtatt av Stortinget i ekspressfart - uten forutgående høring og komitébehandling.

–Selektivt

Harlem mener lovendringene undergraver asylinstituttet.

- Når regjeringen foreslår å fjerne kravet om at personer skal ha mulighet til å søke asyl hvis de returneres til for eksempel Russland, risikerer vi at de blir returnert til det landet de opprinnelig flyktet fra, framholder han.

Harlem er også kritisk til regjeringens oppfølging av stortingsvedtaket fra 2015, som forutsatte at tiltakene skulle gjøres midlertidige og evalueres innen to år.

- Evalueringen er i beste fall selektiv. Den er ikke hva Stortinget har bedt om. Departementet har verken innhentet kommentarer fra tunge instanser som FNs høykommissær for flyktninger eller oppsøkt noen av asylsøkerne som ble sendt tilbake til Russland, sier han.

Uklar støtte

Det er usikkert om regjeringen på nytt vil få flertall på Stortinget, dersom forslaget opprettholdes etter høringsrunden som utløp i forrige uke.

- Vi forutsetter at regjeringen foretar en reell evaluering og vil avvente høringsrunden før vi konkluderer, sa Aps innvandringspolitiske talsperson Helga Pedersen til NTB i januar. Hun framholdt at Stortinget i praksis kun hadde 48 timer til å vurdere lovendringene i 2015.

Flere av tiltakene er politisk kontroversielle. Samarbeidspartiene KrF og Venstre gikk for eksempel begge imot å gi Justisdepartementet økt adgang til å instruere Utlendingsnemnda, men Ap og Sp sikret likevel flertall for forslaget.

UNE advarer

I sin høringsuttalelse påpeker Utlendingsnemnda at departementets instruksjonsadgang kan påvirke organets uavhengighet.

- Jo mer omfattende instruksjonsadgangen er, og jo mer hyppig og detaljert departementet anvender den, jo sterkere vil en instruksjonsadgang kunne støte an mot UNEs rolle som et uavhengig og domstolliknende organ, heter det i uttalelsen.

Av høringsforslaget går det ellers fram at regjeringen vil ha videreført muligheten til å sette kortere frist for utreise enn vanlig. Det samme gjelder bruk av tvangsmidler som meldeplikt og spesifisert oppholdssted i bestemte tilfeller.

I tillegg foreslås det at politiet fortsatt skal kunne opprette "særskilte tilrettelagte innkvarteringssteder" dersom det skulle oppstå behov for pågripelse og fengsling langt unna Politiets utlendingsinternat.

(©NTB)

Mer å lese på Framtid i Nord:


Si din mening: Framtid i Nord ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk eller lovverk. Vi oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger, og forbeholder oss retten til å utestenge brukere som ikke overholder våre retningslinjer i kommentarfeltet.

Leses nå:
Siste nytt

Trollpikken garantert reist før høsten

Gravemaskinselskapet Bertelsen og Garpestad tør ikke love at Trollpikken er på plass før ferien, men garanterer det før høsten setter inn.

Norwegian: – Et grunnleggende problem med for få piloter

Norwegians flygesjef Tomas Hesthammer jobber på spreng for at passasjerene skal komme seg på ferie.

Mahad Mahamud vil likevel ikke reise fra Norge

Norske myndigheter godtar nå at Mahad Abib Mahamud reiser til Somalia, slik han lenge har jobbet for, men nå vil ikke Mahamud reise likevel.

Jussprofessor kritisk til å ta oljefondet ut av Norges Bank

Jussprofessor Hans Petter Graver mener forslaget fra Gjedrem-utvalget om å skille ut oljefondet i et eget selskap, begrenser Stortingets kontroll.

53 prosent tror Norge vil rammes av terror

53 prosent av de spurte tror det er sannsynlig at Norge vil rammes av et terrorangrep de neste 12 månedene, ifølge en internasjonal undersøkelse. 

Les eAvis

Les papiravisen i digitalt format

Les eAvis