Tips oss

Mange barnevernskontorer bryter loven

Oslo (NTB): Av 99 undersøkte barnevernskontorer bryter 87 lov eller forskrift, viser tilsyn som Helsetilsynet har gjennomført med det kommunale barnevernet i løpet av to år.

Dermed får mange barn ikke den hjelpen de trenger, skriver VG.

– Funnene viser at barn ikke får rett hjelp til rett tid, det er risiko for at omsorgssvikt ikke avdekkes, og at barn i lang tid mottar hjelpetiltak som ikke fungerer, sier seniorrådgiver Atle Grønstøl hos fylkesmannen i Østfold til avisa.

Hovedfunnene i tilsynsrapportene er at barn ikke blir hørt, undersøkelser utføres ikke etter lov og forskrift, hjelpetiltak blir ikke evaluert og flere tiltak mangler faglig begrunnelse.

– Fylkesmannen ser alvorlig på de funnene som ble gjort under tilsynene i Østfold. Resultatene fra tilsynene samsvarer med funnene som er gjort i resten av landet, sier Grønstøl.

Statssekretær Kjetil Ostling i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sier barnevernet er i ferd med å gå i riktig retning, men legger ikke skjul på at funnene gir grunn til bekymring. (©NTB)

Mer å lese på Framtid i Nord:
Siste nytt

Næringsdepartementet har fått innsidebot

Oslo (NTB): Nærings- og fiskeridepartementet er ilagt en bot på 1,4 millioner kroner av Økokrim for lekkasje av innsideinformasjon.

Regjeringen reverserer permitteringsreglene

Oslo (NTB): Regjeringen opphever innstrammingen av permitteringsreglene. Bedriftenes lønnsplikt reduseres fra 20 til 10 dager, og den maksimale dagpengeperioden økes fra 26 til 30 uker.

TV 2 får kjøpe C More

Oslo (NTB-Alexander Vestrum): Konkurransetilsynet har godkjent TV 2s oppkjøp av C More. Fotballforbundet bes imidlertid legge til rette for konkurranse om fotballrettigheter.

Solberg tar ferie uten asylbarnløsning

Drammen (NTB): Statsminister Erna Solberg (H) mener det ikke er noe i veien for å gi asylforskriften tilbakevirkende kraft. Hun drar likevel på påskeferie uten å ha løst asylstriden.

Festeavgiften begrenses til drøyt 11.000 kroner

Oslo (NTB): Bortfesterne av tomter kan kreve et engangsløft i festeavgiften ved forlengelse av avtalen, foreslår regjeringen. Samtidig begrenses avgiften til 11.378 kroner per år.

Les eAvis

Les papiravisen i digitalt format

Les eAvis