Vil ikke bort fra fiskerinæringen

Berørte kommuner skal få penger til omstilling med nytt pliktsystem, men regionrådet i Nord-Troms vil ikke omstille seg.

Fiskeriminister Per Sandberg la i mars fram meldingen om et nytt pliktsystem for torsketrålere. Regjeringen konkluderte der blant annet med å oppheve tilbudsplikten mot at næringen betaler 100 millioner kroner, fjerne bearbeidingsplikten og å avvikle aktivitetsplikten.

Nord-Troms Regionråd har tatt opp saken, og påpeker i en uttalelse at i Nord-Troms ble det i sin tid gitt fiskerettigheter til skjervøytrålere med leveringsplikt til anlegg i regionen. Dette for å sikre industrien jevn råstofftilgang. De sier videre at Nord-Troms er en næringsfattig region, og at fiskenæringen har vært veldig viktig for å opp rettholde arbeidsplasser og aktivitet.

“Råstoff fra disse trålerne vil være viktig for at vi i framtiden skal kunne ha landindustri i Nord-Troms”, heter det i uttalelsen.

Det er i meldingen fra Stortinget lagt opp til at berørte kommuner skal kunne få penger til omstilling, men for Skjervøy og for resten av regionen er det ikke ønskelig å omstillle seg bort fra fiskeri, sier regionrådet.

“Fiskerinæringen har vært og vil være en viktig faktor for verdiskapningen i kystsamfunn, og en av forutsetninge for en oppegående landindustri er at vi har tilgang på råstoff gjennom hele året.”

Regionrådet har lagt fram sine krav i uttalelsen, blant annet at tilbudsplikten og aktivitetsplikten opprettholdes,  da de mener trålerne er den flåtegruppen som best kan levere råstoff til industrien på høsten. For å stimulere trålerne til å levere mer råstoff vil de innføre ferskfiskordning etter samme modell som hos kystflåten, noe som innebærer at trålerne som leverer fersk fisk i et gitt tidsrom får kvotebonus. Denne kvotebonusen skal tas fra grunnlaget til alle trålerne.

Avslutningsvis sier regionrådet at de støtter forslaget om å gjøre noe med bearbeidingsplikten, og at denne enten bør fjernes eller endres på en slik måte at industrien gis fleksibilitet til å bruke råstoffet på best mulig måte.

Mer å lese på Framtid i Nord:


Si din mening: Framtid i Nord ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk eller lovverk. Vi oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger, og forbeholder oss retten til å utestenge brukere som ikke overholder våre retningslinjer i kommentarfeltet.

Leses nå:
Siste nytt

Åpner tidlig i juni

Åse Hansen har ambisjoner om at folkebiblioteket på Lyngseidet kan åpne igjen en av de første dagene i juni måned.

Fortsatt sol i vente, men etter helga snur det

Hele helga får vi bruk for solbriller, men mandag blir det nedbør.

Nå får du eVG med på kjøpet

Alle digitale abonnenter har nå fått VGs e-avis med på FiN-kjøpet.

Nergård kjøpes opp

Norsk Sjømat og Samherji kjøper seg opp til henholdsvis 60,1 og 39,9 prosent eierandel i Nergård.

Les eAvis

Les papiravisen i digitalt format

Les eAvis