Tips oss

Irene Lange Nordahl — Stortingsrepresentant for Sp i Troms (Foto: Trond Sandnes)

Irene Lange Nordahl — Stortingsrepresentant for Sp i Troms Foto: Trond Sandnes

Sp krever scooter-løyper i Troms

Motorferdsel i utmark må bestemmes av kommunene, mener partiet.

Det er stortingsrepresentant for Troms Senterparti Irene Nordahl som ser rødt på det hun kaller trenering av ordningen for motorferdsel i utmark.

- Regjeringen har brukt nesten 8 år på å komme frem til en ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark, og nå er tålmodigheten slutt hos Senterpartiet. Vi krever at kommunene skal få styre motorferdselen i utmark og få mulighet til å etablere rekreasjonsløyper. Vi er lei av SVs trenering av denne saken, sier Nordahl og fortsetter.

- Dersom miljøvernministeren ikke legger fram et forslag i løpet av kort tid om at kommunene skal få styre motorferdselen, så vil jeg stemme med opposisjonens forslag i Stortinget.

Løsningene må være tilpasset lokalsamfunnene, mener Sp.

- Vi har programfestet at vi skal ha lokal forvalting av motorferdsel, fordi vi mener at kommunene er de som er best egnet til å forvalte lov om motorferdsel. Vi ønsker et lovverk som er praktisk, i tråd med folks rettsoppfatning og minst mulig byråkratisk. Vettet er jevnt fordelt over hele landet, sier Nordahl.

Siste nytt

Leser tabell om snøscooterløyper opp-ned

Påstanden om at flere snøscooterløyper vil føre til flere alvorlige ulykker er skivebom.

- Statskog overser samiske rettigheter

Til tross for flere påpekninger fra Sametingets side fortsetter Statskog med nedsalg av eiendommer.

Barn og voksne på åpen brannstasjon

Satt fokus på forebyggende tiltak.

Islendere billigst på tunnel

Statens vegvesen har fått tilbud fra syv entreprenører på tunnelprosjektet gjennom Nordnesfjellet.

Har brøytekontrakt hele året

Det tok nærmere fire timer før strøbilen kom til Sørkjosfjellet i går.

Hva sier spekkhoggeren?

Fjerdeklassinger i Nord-Troms fikk lære om kommunikasjon i havet.

Starter borte

Furuflaten reiser til Burfjord i første KM-finale i 6. divisjon.

Barn og voksne på åpen brannstasjon

Satt fokus på forebyggende tiltak.

”Drømmeseilet” på plass

Kunst er innspill til stedsutvikling.

Har brøytekontrakt hele året

Det tok nærmere fire timer før strøbilen kom til Sørkjosfjellet i går.

Minnes Valkeapää

Stiftelsen Lásságámmi og Senter for nordlige folk stiller ut i Tromsø.