Tips oss

SAMISK BOKSUKSESS: Her fra biblioteket på Senter for Nordlige folk i Manndalen.

SAMISK BOKSUKSESS: Her fra biblioteket på Senter for Nordlige folk i Manndalen.

Samisk biblioteksuksess

70 prosent økning på bruk av tjenesten det siste året.

I januar i fjor var det et snitt på 48 visninger per dag, mens det i år på samme tidspunkt var 81 visninger per dag. Dette viser at det er behov for informasjon om ny litteratur, musikk og film om samer og samiske forhold.

Bibliotekene i Troms er målgruppa, men vi ser at bibliotek i hele landet, og også i Sverige og Finland benytter seg av tjenesten.

Nettstedet Samisk bibliotektjeneste er en del av arbeidet Troms fylkeskommune gjør for å øke kunnskapen om samisk litteratur og kultur i Troms.

Det er mulig for bibliotek, skoler og barnehager i Troms å bestille depoter og lån. Det sendes i tillegg jevnlig ut nyhetsbrev med informasjon om nye utgivelser til abonnenter og biblioteker.

Troms fylkesbibliotek er ansvarlig for nettstedet, med Samernas bibliotek og Sametingets bibliotek som bidragsytere til innhold og videreutvikling.

Mer å lese på Framtid i Nord:
Siste nytt

Kommunene kan få trangere kår

Skatteinngangen for kommunene for de fire første månedene i 2015 viser en vekst på 3,4 prosent fra samme periode i 2014. I henhold til revidert nasjonalbudsjett er det forutsatt en vekst i skatteinngangen i 2015 på 4,6 prosent.

Lav befolkningsutvikling i årets første kvartal

Tromsø opplevde fortsatt sterk vekst, mens det ellers i fylket var nedgang første kvartal.

Disse gutta har tjent penger på plastavfall

Elevene på ungdomstrinnet ved Kvænangen Barne- og ungdomsskolen har dette året jobbet i egne elevbedrifter.

UKAS VÆR:

Nå blir det sol og 15 grader

Indre strøk av Nord-Troms kan få sommertemperaturer.

Les eAvis

Les papiravisen i digitalt format

Les eAvis