MISNØYE I NORD: Mens trafikantene lenger sør har blitt mer fornøyd med veivedlikeholdet, går tilfredsheten ned i nord.
      (Foto: Tor Farstad)

MISNØYE I NORD: Mens trafikantene lenger sør har blitt mer fornøyd med veivedlikeholdet, går tilfredsheten ned i nord.Foto: Tor Farstad

Veimisnøyen er økende i Troms

Vinterveiene er et kapittel for seg. Men Troms-bilistene er ikke fornøyd med sommerveiene heller.

For mens Statens vegvesen kan registrere en økt tilfredshet på landsbasis blant det man kaller norske veibrukere, er bildet annerledes i nord.

Her øker nemlig misnøyen.

- Det samlede resultatet for Region nord ligger under det Vegvesenet vurderer som "godt nok", slår Vegvesenet fast i en pressemelding.

Scorer lavere

Statens vegvesen har bedt om en tilbakemelding fra veibrukerne på sommervedlikeholdet. Da har man spurt både bilister, syklister og fotgjengere om følgende punkter.

 • Arbeidsvarsling
 • Stell av rasteplasser
 • Sikt
 • Tunnelbelysning
 • Renhold i leskur
 • Asfaltdekke
 • Informasjon om veitrafikk

På en skala fra én til seks havner Troms på 3,92. Det er dårligere enn for fire år siden og resultatet ligger under for eksempel Finnmark, som scorer 4,05 i 2013. Nordland og Midtre Hålogaland bidrar til at tilfredsheten er lavest i nord.

- Resultatene fra årets undersøkelse viser at det fortsatt er mye å ta tak i for å forbedre trafikantenes tilfredshet. Fortsatt gjenstår det mye før vi kan si oss fornøyd, sier avdelingsdirektør Morten Rannem i Statens vegvesen i pressemeldingen.

5.400 spurte

Undersøkelsen er gjennomført over telefon til 5.400 trafikanter, som har avsagt sin dom over de ovenstående punktene. Holder man Nord-Norge utenfor, er resultatene positive for Vegvesenet.

- Trafikantenes oppfatning av tilstanden på bilvegene er likevel signifikant bedre enn i årene 2005 – 2009 når det gjelder veidekker og siktforhold, sier Rannem.

Mer å lese på Framtid i Nord:
comments powered by Disqus
Siste nytt

Storfjordingene ga tommelen opp til lakseslakteri

Folk i Storfjord liker det de hører om planene for et lakseslakteri i Skibotn.

SEDELIGHETSSIKTEDE SAMFUNNSTOPP:

Politiet ser etter mulige fornærmede i databeslag

Politiet går gjennom databeslag for å se om det er flere fornærmede mot den sedelighetssiktede samfunnstoppen i Troms.

Kan stenge i opptil 20 minutter

Det drives veivedlikehold i Maursundtunnelen.

Ingen enighet etter mekling

Det skriver Norges Råfisklag i en pressemelding.

Leses nå:

Storfjordingene ga tommelen opp til lakseslakteri

Folk i Storfjord liker det de hører om planene for et lakseslakteri i Skibotn.

SEDELIGHETSSIKTEDE SAMFUNNSTOPP:

Politiet ser etter mulige fornærmede i databeslag

Politiet går gjennom databeslag for å se om det er flere fornærmede mot den sedelighetssiktede samfunnstoppen i Troms.

For første gang er det flere snusere enn røykere i Norge

I fjor var 11 prosent av befolkningen dagligrøykere, mens 12 prosent snuste. Det er første gang det er flere snusere enn røykere, og tobakksbruken øker.

I kveld kan du få en smakebit av årets Riddu

Under årets TIFF kan du få en smakebit av hva du har i vente til sommeren.

Denne tunnelen kan stenge i opptil 20 minutter

Det drives veivedlikehold i Maursundtunnelen.

Fylkesledere mener Venstre fikk for liten uttelling

Fylkesledere i Venstre mener partiet har fått for liten uttelling hva gjelder antall statsråder og tyngden på departementene de styrer.

Blågrønt flertall på fersk måling – Høyre over 30 prosent

En regjering av Høyre, Frp og Venstre styrer nå landet, og på en ny meningsmåling får de tre partiene flertall på Stortinget. For Ap er målingen nok en nedtur.