Varsler kaos i Åsane: – Som å bygge et handlesenter uten parkeringsplasser

Åsane Arena får bare 175 parkeringsplasser, og senterlederen på Horisont frykter det totale kaos. Byråd Thor Haakon Bakke (MDG) svarer på kritikken.

– Her vil det bli totalt kaos, sier senterleder på Horisont, Lise Færøvik. Daglig leder i Åsane Arena, Roald Bruun-Hanssen, er også bekymret.  Foto: Bård Bøe

idrettspolitikk

– Det virker som om kommunen avventer situasjonen til det smeller. Det er fortvilende, for her vil det bli totalt kaos, sier Lise Færøvik.

Hun er senterleder på Horisont. Handlesenteret har rundt 650 parkeringsplasser innendørs og 100 ute.

Mye tyder på at tilreisende til Åsane Arena like ved vil måtte parkere på Horisont eller Åsane Storsenter, selv om plassene her er tiltenkt kundene.

Det kommer nemlig ikke mer enn 175 plasser ved Åsane Arena, som på en god kveld kan få flere tusen besøkende når koronatiltakene opphører.

Trond Mohn har finansiert idrettsanlegget.

– Vi gleder oss til mer åpning av hallen, men her vil det bli store utfordringer i tiden fremover. Vi håper at kommunen vil lytte til ønskene fra den nye arenaen, den nye skolen og handlesenteret, sier Færøvik.

Det er 650 parkeringsplasser inne på Horisont. Senterleder Lise Færøvik frykter mye «fremmedparkering».  Foto: Bård Bøe

– Feil å snakke om Bybanen

Akkurat nå er ikke parkering et enormt problem på grunn av koronatiltakene. Men daglig leder i Åsane Arena, Roald Bruun-Hanssen, sier han vet at det vil bli det.

Thor Haakon Bakke (MDG) ble byråd for klima, miljø og byutvikling i fjor høst, lenge etter bystyrets vedtak om de 175 plassene. Men Bruun-Hanssen reagerer på to ting som Bakke uttalte til BT 4. september.

Bakke sa at «ved Åsane Arena tilrettelegges det nå for flere parkeringsplasser enn det regjeringen anbefaler for slike anlegg».

– Det forundrer meg at han sier det, for vi har ikke klart å finne noen steder hvor regjeringen sier dette. Behovet er betraktelig større enn de 175 plassene, noe som kom tydelig frem i trafikkanalysen til reguleringsplanen.

Roald Bruun-Hanssen kom syklende til avtalen med BT. Akkurat nå er det rimelig kaotisk på Myrdal. I bakgrunnen ser vi Vestlandshallen (nærmest) og nye Åsane Arena tett i tett.  Foto: Bård Bøe

Bruun-Hanssen reagerer også på at Bakke trekker frem Bybanen. «Sentrale deler av Åsane har i dag et meget godt kollektivtilbud, et tilbud som vil løftes ytterligere med Bybanen», sa Bakke.

– Det blir feil å bruke Bybanen som et argument for at vi ikke skal ha flere parkeringsplasser. Bybanen kan komme i 2031, og den kan komme senere. Vi må ha løsninger før den tid, sier Bruun-Hanssen.

Byråden viser til veileder

Byråd Bakke er forelagt kritikken fra Åsane Arena og Horisont.

– Bybanen var noe jeg nevnte som et underordnet poeng siden Bybanen vil gjøre kollektivtilbudet bedre i fremtiden. Det er åpenbart at det ikke gjør kollektivtilbudet bedre i morgen, sier han.

Thor Haakon Bakke fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) er byråd for klima, miljø og byutvikling.  Foto: Tuva Åserud (arkiv)

Bakke viser til at Kulturdepartementet har utarbeidet en veileder som sier at parkeringskapasitet bør planlegges ut fra en dekning på 20 prosent av antallet samtidige brukere.

– Dersom vi skulle fulgt anbefalingene i veilederen bokstavelig, ville parkeringsdekningen for Åsane Arena da blitt langt lavere enn 175 plasser, sier han.

Videre sier veilederen at det bør legges til rette for at flest mulig kan benytte kollektivtransport eller sykkel, og at det bør vurderes om andre parkeringsplasser i området kan benyttes.

– Åsane Arena bør ha dialog med kjøpesentre i nærheten, i tillegg til å jobbe for samkjøring, kollektivbruk, tilrettelegging for sykkel og gange, sier Bakke.

Bakke påpeker videre at kommunen har brukt over 140 millioner kroner på infrastruktur i forbindelse med utbyggingen.

– Åsane Arena har hele tiden kjent til utfordringene som er knyttet til lokaliseringen av hallene med tanke på kollektivtransport og andre ting.

– Må ha til de handlende

Det er ikke bare Åsane Arena som er nytt i området. Her er det også ny videregående skole og kulturhus.

– Det kommer 1200 elever uten parkeringsmulighet. Både lærere og elever ønsker å leie plass hos oss, det samme gjelder beboere i området. Men vi må ha plassene til de handlende, sier Færøvik i Horisont.

Hun påpeker at det ikke bare blir lokale brukere, men også tilreisende fra steder som Nordhordland, Voss og Sogn.

– Det er utopi å tro at alle disse kommer med buss.

Åsane Arena
  • Bystyret vedtok reguleringsplan for anlegget våren 2018. I november samme år startet arbeidet på tomten.
  • Anlegget het Arena Nord frem til 5. august før det ble omdøpt til Åsane Arena.
  • Åsane Arena AS står for byggingen og er eid av Åsane Allianseidrettslag og Trond Mohn. Byggingen er finansiert av Mohn.
  • Anlegget skal stå helt ferdig neste år. Det nye fotballstadionet tas i bruk fra seriestart 2021.
  • Åsane Arena skal huse fotball, håndball, ishockey og en rekke andre idretter. Anlegget brukes av toppklubber som Tertnes og Åsane, og blir også et viktig anlegg for barn og unge.
  • Flere løsninger på parkeringsfloken har vært diskutert de siste årene, blant annet parkeringsanlegg i fjellet, parkeringsanlegg under den nye fotballbanen, og shuttlebusser. Men ingen løsning er funnet.

Trond Mohn er en avgjørende bidragsyter til den nye arenaen i Åsane. Til venstre daglig leder Roald Bruun-Hanssen i Åsane Arena. Bildet er fra byggestarten i 2018.  Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Parkeringsproblemet vil bli spesielt stort om fredagene og lørdagene, samt rundt påske og jul, sier hun.

– Vi skjønner den overordnede tanken til MDG. Men å bygge en ny arena med så få parkeringsplasser blir som å bygge et handlesenter uten parkeringsplasser. Da blir det kaos, det sier seg selv, sier Færøvik.

På denne plassen kommer 100 av totalt 175 parkeringsplasser. Det skal tilfredsstille behovene til idrettshallene og den nye skolen og kulturhuset i nærheten.  Foto: Bård Bøe

Både på Horisont og ved Åsane Storsenter kan du stå gratis i tre timer. Deretter påløper en avgift.

Åsane Storsenter har rundt 1100 parkeringsplasser. Senterdirektør Nina Schanche Nilsen sier at det er positivt at bydelen har fått ny videregående skole, kulturhus og idrettsanlegg.

– Men vi ser at det kan bli økt trykk på senterets parkeringsplasser. 175 plasser for det nye idrettsanlegget virker noe knapt, sier Schanche Nilsen.