Meninger:

Frivilligheten er med på å pleie demokratiet vårt

Visste du at ingen andre land i verden har like mye frivillig innsats som i Norge? Jeg er overbevist om at dette har positive konsekvenser for demokratiet vårt.

Tirsdag denne uken fikk stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen innblikk i Kirkens Bymisjons tilbud på Oslo S, Sporet. Et tilbud som er helt avhengig av frivillig innsats. Her er hun sammen med leder for Sporet, Toril Kaupang.   Foto: Torstein Ihle / Kirkens Bymisjon

Meninger

Det er grytidlig søndag morgen, ganske kaldt, det regner. Men, vi møter opp, får tildelt refleksvester, pengevesker og beskjed om hvor vi skal stå – de neste fire timene – for å være parkeringsvakter på den årlige fotballcupen i nærområdet vårt. I mitt tilfelle, er det Eidsvoll.

Samme søndag, på Oslo S, trekker en ung mann på seg collegejakken med logoen til Kirkens Bymisjon SPORET. I vrimmelen av de 170.000 som hver dag er innom dette store knutepunktet, de fleste for å reise, finnes også mennesker med rusrelaterte utfordringer, dårlig psykisk helse, ensomhet, bostedsløse og personer med demens. Han med collegejakken har tid til å sette seg ned på benken ved siden av han som har hele livet sitt med seg i noen slitte bæreposer. Han har tid til dem som ikke først og fremst skal rekke toget.

Frivilligheten kommer i så mange former og har så utrolig mange ulike funksjoner og fasetter ved seg. Frivillig innsats kan ofte være den forlengede arm til en offentlig tjeneste, den kan være tilbudet som aldri hadde eksistert var det ikke for frivilligheten og den kan være det tilbudet som må være frivillig – som den innsatsen vi legger ned i dugnadsarbeid i idrettslag, kulturliv og foreninger.

Ofte har frivilligheten gått foran, og en del av de tidlige oppgavene som det frivillige stod for har i stor grad blitt overtatt av det offentlige, og anses som en primæroppgave for staten å ta hånd om. Det følger av utviklingen av velferdsstaten.

Vårt flotte demokrati er tuftet på deltakelse, og uten deltakelse, forvitrer demokratiet. For det er ikke nok å stemme ved hvert valg. Vår samfunnsform krever mer. I alle fall om vi tar mål av oss å opprettholde det vi hittil har oppnådd med tanke på rettssikkerhet, ytringsfrihet, inkludering og mangfold.

Fra det offentlige kan vi legge til rette for opplysningskampanjer og demokratiopplæring. Vi kan vedta planer, lover og regler i et forsøk på å demme opp for utenforskap. Vi kan legge til rette for deltakelse ved tidlig innsats i skolen og arbeidslivet. Men til syvende og sist er det ikke alt som lar seg regulere. Ikke alle hull kan tettes gjennom vedtak eller bevilgninger. Og ikke alle mennesker eller grupper fanges opp gjennom skolen eller arbeidslivet.

Her kommer frivilligheten og sivilsamfunnet inn som en bærebjelke i det norske demokratiet gjennom svært mange år. For frivilligheten og sivilsamfunnet tilbyr i seg selv mulighet for den enkelte til å engasjere seg, utover gjennom skole, utdanning og ordinært, lønnet arbeid.

De utallige timer som ildsjeler og frivillige gir av sin fritid for å drifte idrettsanlegg og kulturarenaer for barn og unge – bidrar til økt livskvalitet for de barna som er aktive og får utfolde seg kreativt på alt fra fotballbanen til teaterscenen. Det styrker også samholdet mellom de voksne som drifter de ulike tilbudene, enten de er foreldre, besteforelder eller naboer. Frivillig arbeid knytter oss sammen og er et sted der sosiale bånd og gode nærmiljøer bygges. Og det vi trodde var ulikhetene mellom oss forsvinner. For de som opplever utenforskap på andre arenaer blir slike fritidsaktiviteter, enten man er tilrettelegger eller bruker, ekstra viktig for opplevelsen av tilhørighet og fellesskap.

5. desember er dagen for å feire og hedre de mange frivillige over hele verden. Dagen for å trekke fram den viktige innsatsen frivillige bidrar med hver eneste dag, året rundt. Innsatsen som i Norge er verdsatt til om lag 75 milliarder kroner – i året! Eller 142 000 årsverk! Vi er verdensmestre på dugnad med 63 % av befolkningen (over 15 år) som bidrar med arbeid gjennom frivillige organisasjoner årlig.

Frivilligheten bidrar mer enn vi aner til at mange føler seg sett, føler seg som en del av samfunnet, føler seg inkludert. For demokrati handler ikke bare om å stemme ved hvert valg – det handler om å være en aktiv deltaker i vårt demokrati hver eneste dag.

Kjære alle frivillige hverdagshelter, gratulerer med dagen!