EU-kommisjonen vil ha felles arbeidstilsyn 

EU-kommisjonen vil opprette et felles arbeidstilsyn for å holde europeiske bedrifter i ørene. 

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker varslet allerede i fjor at han ønsket et felleseuropeisk arbeidstilsyn. Nå kommer det formelle lovforslaget. Foto: Visar Kryeziu / AP / NTB scanpix 

forside

Det felleseuropeiske arbeidstilsynet ble først foreslått av EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker da han holdt sin tale om unionens tilstand i fjor høst.

Nå følger EU-kommisjonen opp med et formelt lovforslag.

– Dette er avgjørende for å sikre et velfungerende europeisk arbeidsmarked, sier EUs arbeidskommissær Marianne Thyssen.

– Det vil hjelpe mennesker og bedrifter som flytter på seg, til å finne riktig informasjon, og det vil styrke samarbeide mellom medlemsland for å håndheve rettferdige og effektive regler, sier hun.

Flere oppgaver

Det nye kontoret skal i første rekke bistå nasjonale arbeidstilsyn i saker der det er snakk om grensekryssende virksomhet.

EU-tilsynet får flere oppgaver:

* Det skal gi informasjon til arbeidere og bedrifter om hvilke regler som gjelder når man bor eller arbeider i et annet EU-land enn hjemlandet.

* Det skal hjelpe nasjonale arbeidstilsyn i arbeidet med å håndheve reglene i saker som berører flere land. EU-tilsynet skal blant annet legge til rette for felles inspeksjoner.

* Det skal kunne tre inn og mekle i grensekryssende konflikter, for eksempel hvis et selskap setter i gang masseoppsigelser som rammer ansatte flere steder i Europa.

EØS-relevant

EU-kommisjonen har satt stempelet «EØS-relevant» på forordningen. Det betyr at samarbeidet i utgangspunktet også skal omfatte Norge.

Bakteppet for initiativet er at det i dag er 17 millioner europeere som bor eller arbeider i et annet EU-land enn hjemlandet. Antallet er nesten doblet på ti år, og EU-kommisjonen mener det må gjøres mer for å sikre rettighetene deres.

Det blir nå opp til EUs medlemsland og EU-parlamentet å diskutere forslaget videre. Kommisjonens håp er at tilsynet kan åpne dørene allerede i 2019 og være i full drift innen 2023.

Planen er at tilsynet på det tidspunktet skal ha rundt 140 ansatte og et årlig budsjett på drøyt 50 millioner euro, tilsvarende 478 millioner kroner.

(©NTB)