Nord-Troms regionråd
Gå til

For første gang legges det frem en transportrapport for Nord-Troms

Selv med kun 10 prosent av befolkningen i Troms fylke, viser tall fra transportrapporten at Nord-Troms-regionen er stor innenfor flere næringsområder.

Etter et initiativ fra Nord-Troms regionråd, har Transportutvikling AS lagt frem en rapport som omhandler status og strategier for transportinfrastruktur i Nord-Troms.

Rapporten vil bli lagt frem i sin helhet på et seminar som arrangeres av Nord-Troms regionråd. Torsdag 14. februar arrangeres seminaret på kultursenteret i Olderdalen. Seminaret vil i hovedsak dreie seg om transportinfrastruktur for økt verdiskapning.

INFRASTRUKTUR: Seminaret vil blant annet ta for seg transportinfrastrukturen i Nord-Troms.  Foto: Transportutvikling AS

 

Seminaret skal bidra til å sette søkelys på Nord-Troms, transport og infrastrukturen i regionen og muligheter og utfordringer knyttet til transport og verdiskapning.

Variert program

Ordfører i Skjervøy kommune, Ørjan Albrigtsen, kan fortelle om et spennende og variert program.

–På seminaret vil vi få besøk av flere foredragsforholdere som skal fortelle om ulike temaer knyttet til transportutviklingen i Nord-Troms. Daglig leder i Transportutvikling AS, Stig Nerdal, skal presentere ulike funn i rapporten de har utarbeidet, forteller Albrigtsen.

Regionvegsjef i Statens Vegvesen Region Nord, Turid Stubø Johnsen, skal legge frem status og fremtidige riksvegsatsninger i Nord-Troms. Lufthavnsjef Tor Rasmussen, fra Avinor Sørkjosen/Hasvik Lufthavn, vil fortelle mer om status og fremtiden innenfor luftfarten. I tillegg kommer fylkesrådsleder Willy Ørnebakk.

FERGETRAFIKK: Fergen Vaggasvarre ankommer Olderdalen. Fergesambandene i Nord-Troms har 61 prosent av tungtrafikken med ferger i Troms Fylke.  Foto: Transportutvikling AS

 

Påmeldingsfristen til seminaret er 7.februar, og selve påmeldingen gjøres her.


Ønsker å skape forankring i arbeidet

Albrigtsen forteller at hovedmålet med seminaret er å forankre det arbeidet som er gjort, og som skal gjøres i regionen.

–Alle formannskapene er invitert til konferansen, og jeg mener det er viktig at alle er klar over verdiskapningen som gjøres i regionen vår. Det er viktig for politikerne at vi har et faktagrunnlag for den jobben som skal gjøres inn mot fylkes- og stortingspolitikere, sier Albrigtsen.

I tillegg til formannskapene, er også flere store bedrifter fra Nord-Troms invitert.

–Målgruppen for seminaret er regionale og lokale politikere, næringslivet, ansatte i kommunen og fylkeskommunen som arbeider med planlegging, samferdsel og infrastruktur, forteller Albrigtsen videre.

Daglig leder i Transportutvikling AS, Stig Nerdal, forteller at de har utarbeidet flere ulike strategier som regionrådet for Nord-Troms kan jobbe ut i fra.

INTERESSANT PROSESS: Stig Nerdal, daglig leder i Transportutvikling AS, kan fortelle om en spennende prosess som startet i mai 2018. 

–Strategiene går litt i dybden på hvordan man burde jobbe inn mot fylkes- og stortingspolitikerne. For å gi et eksempel på dette må man jobbe ut i fra store sammenhengende prosjekter når man ønsker å forbedre transportnettet, og ikke bare fokusere på enkelte prosjekter, fortelle Nerdal.

Flere interessante funn i rapporten

Uten å avsløre for mye av hva som er kommet frem i rapporten, kan Albrigtsen fortelle at det er gjort flere interessante funn.

–De aller fleste vet at sjømatnæringen står sterkt i Nord-Troms, men jeg ble overrasket over hvor sterkt landbruk står i regionen. Nord-Troms har 10 prosent av befolkningen i Troms Fylke, men i 2017 sto regionen for 65 prosent av Havbruksomsetningen. Rapporten forteller også at regionen har en stor prosent innenfor landbruk sammenlignet med hvor mange som bor i regionen, forklarer Albrigtsen.

Regionen står for 45 prosent av sjømatomsetningen, 42 prosent av geitemelkproduksjonen og 18 prosent av kjøttproduksjonen i Troms Fylke.

VIKTIG: Skjervøyterminalen er en viktig del av sjømatnæringen i regionen.  Foto: Transportutvikling AS

Stig Nerdal i Transportutvikling AS forteller at de startet med rapporten i mai 2018.

–Det har vært en spennende prosess. Vi ønsket å kartelegge transportinfrastrukturen i regionen, og i den kartleggingen har vi hatt god dialog med politikerne, næringen og lokalbefolkningen. Vi har invitert til møter der både næringslivet og lokalbefolkningen har kommet med innspill, forteller Nerdal

Nerdal forteller at rapporten viser at Nord-Troms-regionen er viktigere enn det mange kanskje tror.

–Med kun 10 prosent av befolkningen i Troms, tenker nok mange at Nord-Troms er litt «bortgjemt». Men denne rapporten viser blant annet at regionen er stor innenfor flere næringsområder, og ut i fra tallene som vil bli lagt frem er det ingen tvil om at regionen må satses på, og utbedres når det kommer til infrastruktur, forklarer Nerdal.
Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Framtid i Nords redaksjon, men av Framtid i Nords markedsavdeling.

Framtid i Nord er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på framtidinord.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.