3net
Gå til

MOTIVERT OG ENGASJERT: Knut Jørgen Larsen er motivert til å lede 3net inn i en stadig mer digitalisert framtid.  

Knut (46) har gjort kometkarriere – nå er han ny toppsjef i 3net

Selv ikke en pandemi kunne stanse Knut Jørgen Larsens kometkarriere i 3net. 1. januar tok han over sjefsstolen i bredbåndselskapet.

Det tok bare 15 måneder fra hans første arbeidsdag i 3net, til Knut Jørgen Larsen fikk det øverste ansvaret i selskapet.

– Det startet da Kjell Arne Mikalsen leverte oppsigelsen sin. Jeg hadde ikke tenkt de tankene før, men ble oppmuntret fra flere internt til å søke. Jeg ble ansatt som prosjektleder høsten 2019, men var i 2020 også en periode midlertidig avdelingsleder, forteller Knut som i en periode var konstituert daglig leder og fikk «prøve seg».

Han gikk noen runder på hjemmebane, og bestemte seg til slutt for å søke.

– Det var en stor mulighet, men det vil selvfølgelig kreve noen timer på jobb. Det er ingen 9-4-jobb. Jeg fikk «go» på hjemmebane, og motivasjonen min er på topp. Det er en spennende utfordring, og sånn sett et enkelt valg.

Sterk interesse for naturen

Etter å ha jobbet mange år i internasjonale telekom-selskaper som Tandberg og Cisco lokket prosjektleder-jobbet i 3net Knut Jørgen Larsen til å flytte nordover igjen. Høsten 2019 kjørte flyttelasset fra hovedstaden i retning Sørkjosen, stedet han flyttet fra som ungdom.

– Jeg flyttet sørover til Trondheim for å ta utdanning, og i 2001 dro jeg videre til Oslo, forteller Knut. Utferdstrangen var stor, og både det urbane livet og muligheten til enkelt å reise ut for å se verden ble avgjørende. 

Ettersom årene gikk oppdaget Knut likevel at den nordnorske naturen fristet mer og mer.

– Naturinteressen min ble sterkere og sterkere, og siden foreldrene mine også bor her, ble det naturlig at alle feriene ble lagt nordover.

Fant kjærligheten i Nord-Troms

På en av disse feriene møtte Knut også kvinnen i sitt liv. Hun flyttet til ham i Oslo noen år, men begge kjente på lysten til å flytte nordover igjen. Da utlysningen på en relevant jobb dukket opp, grep Knut muligheten.

– I mitt tilfelle trodde jeg at jeg måtte til Tromsø for å finne meg en relevant jobb, og da en jobb i 3net dukket opp ble jeg veldig glad. Det er viktig for meg å være både nært natur og i Nord-Troms, forteller Knut.

Han forteller om flere andre kollegaer som har flyttet til Sørkjosen.

– Det er viktig å ha slike høykompetanse-arbeidsplasser også ute i distriktene, som gjør at folk med utdanning har mulighet til å flytte hit, sier han.

HØY KOMPETANSE: 3net er en viktig arbeidsplass som krever medarbeidere med høy kompetanse. Her er Knut Jørgen Larsen og systemingeniør Trond Bjerkmo.  

 

Stor økning i antall kunder

Knut begynte i bedriftsavdelingen i 3net i oktober 2019. Første oppgave som prosjektleder var i 2020. 3net hadde vunnet anbudet som leverandør på internett og TV på fibernettet i Sørreisa.

På samme tid kjøpte 3net opp Avinet, Avinet AS, som hadde kabelnett i Storfjord, Lyngen og Balsfjord. Til sammen med fibernettet i Sørreisa økte antall kunder med 1500.

Rett etter kom koronaen og Norge gikk inn i lockdown. «Alle» ble sendt på hjemmekontor, og etterspørselen etter bedre nett og mer utstyr økte betraktelig.

– Mens andre hadde lite å gjøre, ga koronaen oss mer arbeid. Mange kunder måtte ha nytt og bedre utstyr, plutselig ville alle ha headsett og kamera til datamaskinen sin. Vi opplevde forsinkelser av utstyrsleveranser på grunn av økt etterspørsel. 

Forsinket prosjekt

Også på prosjektsiden ble det forsinkelser.

– Vi måtte utsette Sørreisa-prosjektet fra 1. mai til 1. september. Det var ikke forsvarlig å gå i gang, vi skulle jo hjem til folk og skifte ut hussentralen deres. Fortsatt ringer vi folk for å høre om vi kan komme hjem til dem, og vi drar ikke hvis noen er i karantene.

Internt i bedriften var det en stor omstilling at en de fleste ansatte ble satt på hjemmekontor.

– Vi er nå tilbake på kontoret, men har lav terskel for hjemmekontor. Det sosiale livet i bedriften har vært begrenset, og nye tiltak har gjort at kantinen har vært stengt i perioder.

FORNØYDE KUNDER: Kundeveilederne Sandra Johannessen og Elise Lambela hjelper 3nets kunder.  

 

Vant til videomøter 

For Knut personlig har koronatiden ført til at hans «gamle» måte å jobbe på har blitt mer akseptert og vanlig i hele samfunnet.

– Jeg har vært vant til å bruke samhandlingssystemer som Teams i mange år, og synes e-post er tungvint å jobbe med. Korona har forandret måten vi jobber på.

Videomøter er kommet for å bli.

– I dag opplever jeg at det er som om å gå inn på kontoret at til noen, og ser nytten i det. Du får folk tettere og ser dem, og da er det lettere å tolke dem bedre. Det gjør også man kan slippe noe reising i jobben.

Knut er spent på om den nye hverdagen vil føre til at flere vil bosette seg i Nord-Troms, nettopp fordi de kan sitte hvor de ønsker og likevel tilhøre en bedrift som har hovedsete et annet sted.

– Da kan man like gjerne sitte i Nordreisa og rapportere inn til et kontor hvor som helst i verden.

Viktig med fiber

Med et slikt arbeidsmarked blir godt og stabilt internett viktigere.

– Et godt utbygd fibernett blir bare mer og mer viktig. For Nord-Troms er det viktig at det er et lokalt selskap som driver her. Nord-Troms er ikke nasjonalt sett det beste markedet for internett-tjenester, det er andre områder som er både billigere å bygge ut og hvor potensialet for flere kunder er større.

Internett er i dag sett på som en selvfølge, både hjemme og på jobb.

– Vi forventer at det er nett overalt, enten vi er ute i garasjen eller drikker kaffe på verandaen. Det forventes at vi betaler regninger og sjekker selvangivelsen på nett. For en bedrift er det krise hvis man ikke har nett-tilgang. Det gjelder uansett om man jobber i et lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt marked. Det handler ikke bare om å nå andre mennesker, men også å kunne følge med og ha overvåkning som varsler hvis noe er galt.

GOD TEAM: Knut Jørgen Larsen, markedssjef Mona Salamonsen og avdelingsleder nett Fred Erlend Rundhaug samarbeider tett for å skape de beste løsningene for kundene.  

Handle lokalt

Etter at Knut flyttet nordover oppdager han stadig mer hvor viktig det er med et lokalt fibernett-selskap.

– Da jeg kom hit var jeg ikke så bevisst på det. Men det er viktig at det er noen som satser lokalt i vår region. Ymber og 3net tar ikke bare hensyn til profitt, men vi ønsker også å bidra i samfunnsutviklingen. Det er mange steder i vårt område hvor det er så værhardt at det både er dyrt å legge fiber og kostbart å vedlikeholde og drifte det.  Det er slett ikke sikkert at et nasjonalt selskap er villig til å bygge ut i grisgrendte strøk.

SER LYST PÅ FRAMTIDA: Knut Jørgen Larsen skal bruke året på konsolidere etter sterk vekst siste året.  

 

Håp for framtiden

2020 ble et spesielt år for 3net med både koronapandemien og stor vekst i antall kunder. Nå fokuserer topplederen på å levere enda bedre tjenester til alle kundene.

– Vi planlegger for videre vekst, men skal ha en sunn vekst. Vi fikk nesten 1500 flere kunder i fjor, og det er en stor økning for oss. Nå skal vi vokse inn i dette og fokusere på kundene og tjenestene vi leverer.

Med dyktige ansatte som er godt samkjørte tror Knut Jørgen framtiden er lys for 3net.

– 2020 ga oss faglige utfordringer på mange plan, og jeg tror at 2021 vil gi oss like mange utfordringer. Vi er et sabla godt team med god stemning som alltid backer hverandre opp. Vi ser positivt på framtiden og må bare kjøre på og satse!


FAKTA: Knut Jørgen Larsen

Alder: 46

Sivilstatus: Forlovet med Lill, reservepappa til en

Utdanning: Yrkesskole, teknisk fagskole og ingeniør i telekommunikasjon i Trondheim.

Tidligere erfaring: Jobbet i Tandberg og Cisco

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Framtid i Nords redaksjon, men av Framtid i Nords markedsavdeling.

Framtid i Nord er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på framtidinord.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.