Nord-Troms-konferansen
Gå til

SPENNENDE KONFERANSE: Marius Johansen, Stine Kallestad og Karl Gunnar Skjønsfjell ønsker velkommen til en spennende konferanse for hele Nord-Troms.  

Høyaktuell næringskonferanse skal inspirere til vekst

Skal vi lykkes i Nord-Troms, må flere dra lasset sammen. Nå håper arrangørene bak Nord-Tromskonferansen at aktuelle tema og spennende foredragsholdere skal gi inspirasjon til vekst og utvikling i regionen.

Nord-Troms-konferansen Vekst i Nord går av stabelen 21. og 22. oktober, og årets tema er vekst.

– Vi ønsker å skape en skikkelig happening i Nord-Troms. Vi håper flere tør å satse for dermed å skape vekst i regionen vår, sier varaordfører Karl Gunnar Skjønsfjell i Nordreisa kommune.

Hvis du kjøper billett innen 1. oktober, får du en lavere pris.

VEKST OG UTVIKLING: Med spennende foredragsholdere og faglig fordypning gjør dette til høstens viktigste konferanse, mener banksjef Hege Olaussen i Sparebank 1 Nord-Norge.  

 

Dyktige foredragsholdere

Det er Halti Næringsshage som sammen med Sparebank 1 Nord-Norge, Nordreisa kommune og Framtid i Nord arrangerer Nord-Troms-konferansen.

– Nord-Troms konferansen samler næringslivet i Nord-Troms, og belyser høyaktuelle og relevante områder for bedrifter i vår region. Årets tema er vekst, og setter retning for det skiftet som vi alle må være en del av for å lykkes for framtiden. Det er invitert meget dyktige foredragsholdere med bred erfaring som jeg gleder meg til å høre på. Dette blir høstens viktigste konferanse å være med på, sier banksjef Hege Olaussen i Sparebank 1 Nord-Norge.

Nord-Troms-konferansen retter seg mot næringslivet, men også mot politikere som er interessert i næringsutvikling.

– Endelig kan vi møtes igjen. Vi har vært igjennom halvannet år med pandemi og nedstengning, men nå er det igjen mulighet for å møtes. På Nord-Troms-konferansen er det gode muligheter for å mingle, ha det gøy i lag og bli inspirert, sier Marius Johansen i Halti Næringshage.

Arrangørene er enig om at konferansen er en viktig møteplass, nettopp for å bli kjent, bli inspirert og få nye ideer.

DYKTIG: Prosjektleder Stine Kallestad har jobbet for å få dyktige foredragsholdere til Nord-Troms-konferansen. Bærekraft og det grønne skiftet er viktig.  

 

Det grønne skiftet

Bærekraft er en av de store trendene i næringslivet for tiden, og på Nord-Troms-konferansen får du høre Cilia Holmes Indahls foredrag om bærekraftige forretningsmodeller og hva det innebærer. I tillegg kommer regiondirektør Målfrid Baik i NHO Arktis og Linda Randal i Innovasjon Norge.

– Bærekraft er i vinden og gjennom flere foredrag skal vi lære mer om det grønne skiftet som samfunnet står overfor.

– Havbruk er stort i vår region, men potensialet til reiselivsnæringen er stort. Even Hegbom er destinasjonsutvikler og skal fortelle om hvordan reiselivet kan jobbe for å bli enda bedre, sier prosjektleder Stine Kallestad.

Administrerende direktør Jan Christian Vestre i møbelprodusenten Vestre AS ble i 2020 kåret til årets bærekraftsleder av E24. Nå kommer han til Nord-Troms for å inspirere andre til å satse på norsk miljøvennlig industri.

INSPIRASJON: Karl Gunnar Skjønsfjell håper deltakerne blir inspirert av dyktige foredragsholdere og av hverandre.  

 

Lokalt fabrikkeventyr

Arrangørene er også opptatt av at de lokale suksesshistoriene skal deles, og har invitert fabrikksjef Frode Hansen fra Cinderella forbrenningstoalett opp på scenen.

– Det er viktig å heie på hverandre og høre på dem som har fått det til, sier varaordføreren.

Filosofen Henrik Syse kommer også til konferansen.

– Han vil nok gi en annen inngang til ordet vekst, og der det ikke bare tenkes på kapital.

Prosjektleder Stine Kallestad forteller at det fortsatt jobbes med programmet og at det i tiden framover vil slippes flere navn.

Faglig fordypning

Konferansen går over to dager og den andre dagen er satt av til tre fagseminarer. Her kan deltakerne velge hvilket spor de ønsker å ta.

– Det første sporet handler om effektfull ledelse og økonomistyring, og denne delen er Sparebank 1 Nord-Norge ansvarlig for. Spor to dreier seg om regional utvikling og handler om Nord-Troms´ posisjon.

Den tredje fagsamlingen fokuserer på tilgang på kapital, det være seg privat kapital og det offentlige virkemiddelapparatet.

MINGLING: Konferansen finner sted på Halti og daglig leder Marius Johansen gleder seg over at det igjen er mulig å møtes fysisk.  

 

Mat og underholdning

Om kvelden 21. oktober inviteres det til bankett med mat og underholdning.

– Det legges primært opp til mingling og vi får tapas levert av Bios, som er en lokal leverandør, sier Marius Johansen i Halti Næringshage.

Nord-Troms-konferansen er sponset av Lerøy Aurora, Arnøy Laks og Ymber. NHO og Innovasjon Norge er samarbeidspartnere. Konferansen har også mottatt midler fra Samfunnsløftet og Nordreisa kommune.

– Hvis det er andre som ønsker å sponse konferansen, er det fortsatt mulighet til det. Sponsorbedrifter får billetter til konferansen, og så promoteres de på ulikt vis. Dette er en fin mulighet til å gjøre seg synlig.

Ta kontakt med Stine Kallestad på stine.kallestad@haltinh.no eller via nettsiden.

Flere av billettene er allerede revet bort, og hvis du kjøper billett før 1. oktober er det lavere pris.

Klikk her for å kjøpe billett på Vekst i Nord.

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Framtid i Nords redaksjon, men av Framtid i Nords markedsavdeling.

Framtid i Nord er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på framtidinord.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.