Nordtro
Gå til

Fra bioingeniør til brobygger

Det var litt tilfeldig at en bioingeniør fra Dalsbygda, skulle bli leder for en arbeids- og inkluderingsbedrift i Nordreisa. Toril Aamo (49) er allikevel veldig glad for at det ble sånn.

– Jeg er jo egentlig utdannet bioingeniør, men skjønte etter ganske kort tid at det ikke var en jobb for meg. Det viste seg nemlig at jeg hatet å ta blodprøver, ler Toril Aamo.

Det var i 1997 at hedmarkingen fra ski-frelste Dalsbygda gjorde nordlending av seg, og flyttet til Tromsø. Der søkte hun etter alternativer å bruke utdannelsen sin til, og endte som produksjonsleder i Biotec Pharmacon.

­– Jeg jobbet der i 7 år, før jeg gikk over til å drive med forskning på Norges Fiskerihøgskole, noe jeg trivdes veldig godt med!

Men selv om jobben var givende, var det noe annet Toril ikke trivdes like godt med:

– På dette tidspunktet hadde jeg og mannen min fått to barn, og jeg hadde ikke lyst til at de skulle vokse opp i byen – «storbyen» Tromsø! Jeg kommer jo selv fra ei bygd, og ville at de også skulle vokse opp slik.

Havnet i Nord-Troms

Det satt langt inne å si opp jobben, men til slutt falt valget på å flytte – ikke til Dalsbygda, men til ektemannens andre hjemkommune: Nordreisa.

– Vi flyttet uten at jeg hadde fått meg noen jobb, og det er egentlig veldig ulikt meg. Jeg er vanligvis veldig strukturert, sier Toril med et smil.

– Men jeg har aldri angret!

I Nordreisa landet Toril en jobb på apoteket, der hun ble i tre år. Samtidig tok hun praktisk-pedagogisk utdanning. Hun hadde lurt litt på hva dette «Nordtro» egentlig var, og valgte i 2011 å levere inn en åpen søknad til bedriften.

– Jeg følte etter utdanninga at jeg var i posisjon til å søke jobb som karriereveileder. Og det stemte – jeg ble innkalt til intervju, og fikk jobben!

FLYTTET: I 2008 flyttet Toril, mannen og deres to barn fra Tromsø til Nordreisa. Toril ville helst at ungene skulle vokse opp på et lite sted, og ikke i en by.  

 

Fra veileder til sjef

Da Toril først begynte i Nordtro ante hun ikke helt hvilken jobb hun skulle starte i.

– Og så var det bare full match for meg!­ Jobben som veileder var både spennende, artig og givende – og passet meg veldig godt. Jeg har alltid hatt mye omsorg i meg, og vært opptatt av å hjelpe. Kanskje til og med litt for mye iblant? Man skal jo helst spørre folk om de vil ha hjelp og råd, ler Toril.

I 2013 sluttet Trude Indrebø som fagsjef i Nordtro.

– Og jeg ble så lei meg! Hun var så flink, og faglig sterk, og hadde kontroll på alt. Jeg gråt, og sa: «Dette går ikke, Trude! Du kan ikke forlate oss!», og hun svarte: «Men Toril, du skal jo bli ny fagsjef!». Og da gråt jeg enda mere - jeg ble jo vettskremt av tanken!

Men det skulle altså gå helt fint. Toril ble ny fagsjef i Nordtro etter Trude, og trivdes i den nye rollen. Hun trakk seg litt ut av de daglige rutinene, og utviklet seg som leder.

Fem år etter, i 2018, valgte daglig leder Terje Ansgar Eriksen å forlate Nordtro. Da var det Toril som tok over styringa, og ble leder for hele skuta.

– Det som er viktig for meg er at Nordtro er en kompetansebedrift. Vi har konstant jobbet med prosjekter, og lett etter hva vi skal selge – for vi må jo bedriftsøkonomisk være i stand til å bære oss selv. Nå jobber vi hele tiden mot kompetanseprosjekter, og du kan si det sånn: før solgte vi kamuflasje – nå selger vi kompetanse!

NY SJEF: I 2018 sa daværende Nordtro-sjef Terje Ansgar Eriksen (bak til venstre) opp stillingen sin, og Toril tok over. Her blir de intervjuet av TV2 ved en tidligere anledning.  

 

En brobygger

Slagordet til Nordtro er at de skal være «En brobygger til arbeidslivet».

­– Og det er veldig beskrivende, synes jeg. Vi hjelper folk inn i, og tilbake til, arbeidslivet. De som kan og vil jobbe, skal kunne gjøre det. Det vil vi hjelpe dem med, sier Toril.

For å oppnå det benytter de ansatte i Nordtro mestringstro og respekt ovenfor deltakerne i tiltakene. De mener det er viktig å best mulig forstå situasjonen deltakerne står i, for å kunne lykkes med å få dem inn i arbeidslivet.

– Vi er i berøring med veldig mange mennesker i løpet av året, og mange av dem får seg en jobb, eller får til å jobbe mer. De fleste har en veldig mye bedre hverdag når de får lov til å treffe kollegaer, kjenne på mestring på jobb, og utføre noe som gjør en forskjell for andre. Det gjør noe med selvfølelsen, mener Toril.

– Men samtidig kan det være lett når man står utenfor å finne unnskyldninger for at man synes det er veldig fint. Det er ikke alltid så lett å snu situasjonen sin, og vi kan møte motstand når folk kommer til oss. Det å da ta folk imot med respekt for situasjonen de står i, og møte alle med faglig tyngde, tror jeg er nøkkelen til å lykkes.

40 ÅR: I år er det stor-jubileum på Nordtro - bedriften fyller 40 år! 

Best i landet

I løpet av ett år er det mellom 110 og 130 personer som avsluttes fra tiltak hos Nordtro. I fjor var det godt over 30 prosent av disse som gikk videre til jobb eller utdanning.

– I år har vi også helt fantastiske tall i et tiltak som heter AFT – Arbeidsforberedende Trening. Der har 80 prosent gått ut i jobb eller utdanning! Der er vi best i landet, forteller Toril.

Hun er stolt av tallene. Når man får en person ut i jobb, er det ikke bare den ene man hjelper.

– Det har ringvirkninger, og man hjelper hele nettverket rundt personen.

Toril mener Nord-Troms trenger hver eneste person de kan få på jobbmarkedet.

– Vi blir færre og færre, og vi har ikke råd til at noen skal stå på utsida. Nordreisa kommune er veldig bevisst på at de har en arbeids- og inkluderingsbedrift i kommunen, og at vi er et verktøy for å få flere ut i jobb her. Vi vil jo gjerne at flest mulig skal jobbe her i vårt område!

40 år med Nordtro

Toril føler seg hjemme i Nordreisa. Faktisk mener hun kommunen har mange likhetstrekk med hjembygda hennes.

– Klimaet, naturen, folkene – ja! Det er mye som er veldig likt hjemme. Det var veldig rett for oss at vi havnet her. Og veldig rett for meg at jeg havnet i Nordtro.

I år fyller Nordtro 40 år. Toril håper de får holde på i minst 40 år til.

– Jeg håper vi får være et virkemiddel for å hjelpe enda flere folk, og at vi får utnyttet kompetansen vår på enda flere forretningsområder. Nordtro har vært utvikling og endringer og kriser og hallelujastemning om hverandre gjennom sine 40 år – nå håper jeg vi kan bygge noe som er litt mer stabilt.

– Vi skal være en solid bedrift innen arbeidsinkludering!

FRA DALSBYGDA TIL NORDREISA: Toril ser mange likhetstrekk mellom hjemstedet og Nordreisa. Hun og familien har aldri angret at de flyttet til Nord-Troms i 2008.  

Nordtros historie

 • 1978 – Nordtro startet som et prosjekt med formål å arbeide for vernet sysselsetting i regionen.
 • 1981 – Nordtro blir formelt startet opp.
 • 1982 – Per Larsen blir ansatt som disponent.
 • 1983 - Det blir søkt om godkjenning fra Arbeidsdirektoratet for ansettelse av produksjonsleder og sosialsekretær. Produksjonen var hovedsakelig kamuflasjenett. Produksjonen blir utvidet til Kvænangen, og det blir opprettet en avdeling for grovsøm i Birtavarre. Det blir også jobbet for å åpne en avdeling på Skjervøy.
 • 1984 – Hans Jensen blir ansatt som produksjonsleder.
 • 1987 – Eget lokale blir bygget i Sørkjosen. Det etableres arbeidssamvirke i Nord-Troms i samarbeid med Nordtro. Dette er starten på ASVO-bedriftene i regionen.
 • 1990 - Nordtro melder seg inn i Kåfjord næringsforening og Nordreisa Næringsforening, og starter opp med sying av heste- og hundeutstyr i Kåfjord.
 • 1991 – Starter produksjon av ulike lærartikler. Produksjonen av kamuflasjenett går mot slutten. Det søkes om midler til oppstart av en AFT-avdeling (Arbeidsforberedende trening) i Sørkjosen.
 • 1993 – Nordtro sliter med lønnsomhet, og sparetiltak blir iverksatt.
 • 1994 - Det blir avholdt ekstraordinær generalforsamling med krav om omstilling, og det blir vedtatt at produksjonen skal samordnes i Sørkjosen.
 • 1996 – Den økonomiske situasjonen er vanskelig. Arbeidskontoret ber Nordtro ha større fokus på attføring. Et nytt samarbeid med forsvaret dukker opp, og produksjonen går i gang igjen.
 • 1997 – Nordreisa kommune og Troms fylkeskommune står etter generalforsamlingen som eiere av Nordtro. Vedtektene blir presisert: Nordtro er en attføringsbedrift.
 • 2002 - Planer for butikkdrift, kurssenter og serviceverksted på Storslett lanseres og iverksettes.
 • 2003 – Sportsbutikken åpner.
 • 2004 – Tiltaket Arbeid med Bistand (AB) startes.
 • 2009 – Terje Ansgar Eriksen tar over som daglig leder. Nordtro deltar i sine første anbudskonkurranser om tiltakene Arbeidsrettet rehabilitering (ARR), Avklaring, og Oppfølging. Nordtro vinner alle tre konkurransene.
 • 2012 – Nye runder med anbudskonkurranser, som Nordtro vinner på nytt.
 • 2013 - Nordtro Kurssenter og butikken skiller lag, og Sportsbutikken flytter til Gammen. Nordtro Industri går nå inn i en tøff bedriftsøkonomisk periode. For NAV er det viktig at attføring foregår i ordinære bedrifter, og det blir stadig vanskeligere å forsvare produksjonen.
 • 2016 - Arbeidsdirektoratet endrer tiltaksstruktur, og fjerner mange skjermede tiltak. Nå gjenstår kun ett skjermet tiltak i Nordtro: Arbeidsforberedende trening (AFT). De andre tiltakene er anbudsutsatt, og kommersielle aktører er invitert inn i anbudskonkurransene. 
 • 2018 – Toril Aamo tar over som daglig leder. Bedriften er inne i en anstrengt økonomisk situasjon. Industriavdelingen blir besluttet solgt. Den økonomiske situasjonen i Nordtro bedrer seg umiddelbart, og Nordtro er igjen i posisjon til å investere i kompetanse, verktøy og metodeutvikling for å være en brobygger til arbeidslivet.

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Framtid i Nords redaksjon, men av Framtid i Nords markedsavdeling.

Framtid i Nord er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på framtidinord.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.