Avfallsservice AS
Gå til

NYE FARGER: Neste år innføres det nye farger på avfallsposene. En ny kommunikasjonsmedarbeider vil få jobben med å fortelle om hva som skal i de nye posene og inspirere til økt sorteringsgrad, forteller kundekonsulent Mariann Vangen i Avfallsservice.  

Opptatt av bærekraft og miljø? Her er jobben for deg som elsker å inspirere og formidle kunnskap

Er du nyutdannet i kommunikasjon og har lyst på din første jobb? Avfallsservice i Nord-Troms er på jakt etter deg som elsker å formidle gode historier om det grønne skiftet og framtidens sirkulære økonomi gjennom sosiale medier.

Avfallsservice AS er som navnet sier et avfallsselskap som samler inn, behandler og håndterer avfall i seks kommuner i Nord-Troms – Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen.

Med flere store og innovative prosjekter på gang er selskapet nå på jakt etter en person som kan fortelle historien om det grønne skiftet, om sirkulær økonomi og bærekraft i flere kanaler.

– Vi har et stort behov for å informere og engasjere våre kunder og samfunnet generelt om det vi driver på med. Vi søker en ny medarbeider som kan fortelle om alt det spennende som skjer i bransjen vår, sier daglig leder Sigleif Pedersen i Avfallsservice AS.

SAMARBEID: Kommunikasjonsmedarbeideren blir den eneste med dette fagområdet i selskapet, men vil kunne ha nært samarbeid med «kollegaer» i de andre nordnorske renovasjonsselskapene. Her er kundekonsulent Mariann Vangen og daglig leder Sigleif Pedersen. 

 

Nøkkelrolle i nye prosjekter

Det er ingen andre i selskapet som per i dag driver aktivt med kommunikasjonsarbeid, men Avfallsservice samarbeider tett med de andre renovasjonsselskapene i Nord-Norge.

– I februar starter vi arbeidet med å fase inn nye farger på avfallsposene vi bruker. Den nye medarbeideren vil få en nøkkelrolle i dette prosjektet, men vi holder allerede på å utarbeide materiell til en felles kampanje sammen med andre selskapet, fra Mosjøen i sør til Vest-Finnmark i nord, sier driftsleder Karl-Martin Pedersen.

Selskapets samfunnsoppdrag er tydelig, og Avfallsservices arbeid står sentralt i det grønne skiftet.

– Vi holder på å investere 300 millioner kroner i et nytt biogassanlegg i Skibotn. Det blir Nord-Norges første i sitt slag, forteller en entusiastisk driftsleder.

De neste årene skal sorteringsgraden og materialgjenvinning betydelig opp.

– Vi er i en spennende bransje som handler om fornybar energi og sirkulær økonomi. Det vil oppstå ressursmangel, og de produktene vi kaster i dag – det er der vi vil finne den nye «gruvedriften». Det vil komme nye løsninger og ny teknologi, og en som liker å kommunisere vil ha en sentral jobb opp i alt dette, sier Pedersen.

DRIFTSSJEF: Karl-Martin Pedersen er opprinnelig fra Skjervøy, men hadde bodd 15 år i Tromsø da han og familien flyttet tilbake til Nord-Troms. Han har aldri angret på det.  

Være synlig i sosiale medier

Dette er ei toårig prosjektstilling, men med gode muligheter for fast stilling.

– Vi har over flere år sett at behovet for å nå ut til kundene våre blir større og større. Det er viktig å være synlig i sosiale medier, både for å øke bevisstheten om sortering og øke kunnskapen om avfall som en ressurs, sier Pedersen.

Selskapet ønsker seg en kommunikasjonsmedarbeider. Kunnskap om avfallsbransjen er ikke noe must, men heller noen som har teft og kompetanse for hva som fungerer i sosiale medier.

– Vi må være på de plattformene som folk er, enten det er Instagram, YouTube eller TikTok. Den nye ansatte må være initiativrik og tørre å ta tak i ting. Det er for eksempel mye godt stoff å hente hvis man er med våre renovatører ut på jobb, sier kundekonsulent Mariann Vangen.

Trenger også lærlinger

Avfallsservice er også godkjent lærebedrift. Vi trenger lærlinger innen flere fag: gjenvinning, kontor – og sjåfør.

– Om noen år står vi som selskap foran et stort generasjonsskifte, og vi trenger mange dyktige folk. Det å starte arbeidslivet med en lærlingplass og et fagbrev, gir deg gode muligheter.

Både Pedersen og Vangen forteller om en god arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø.

– Vi er en sosial og god gjeng, og dette er en arbeidsplass som har «alt» på stell. Vi kan tilby gode pensjonsordninger, firmatur annethvert år og det er en fin og lett tone på jobb.

RENOVASJON: Avfallsservice er et kommunalt renovasjonsselskap for de seks kommunene i Nord-Troms. Arbeidssted er Galsomelen. 

Hyller Nord-Norge, naturen og lynnet

Pedersen mener den nye stillingen er perfekt for en person som er nyutdannet og som er på jakt etter et godt sted for å utvikle seg.

– Nord-Troms er et mekka i Nord-Norge hvor du får avskriving på studielånet, lavere skatt, fantastisk natur og et fagmiljø i vekst. Her er også kommuner som er interessert i at du skal bosette deg og du kan få kjøpt en enebolig med 1 mål tomt til to millioner. Vi har mye å tilby, men mangler folk. Det er til og med arbeid til partneren din, hvis du har.


Interessert? Les mer om stillingen, og søk her!

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Framtid i Nords redaksjon, men av Framtid i Nords markedsavdeling.

Framtid i Nord er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på framtidinord.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.