JØRN NORMANN PEDERSEN"/>

Tjue ti eller to tusen og ti?

Hva skal vi kalle det nye året?
nyheter

Hva som er korrekt tellemetode gjelder hovedsakelig innenfor formell skrivemåte, ikke talespråk, forklarer språkrådet.

Tidsperioden 2000-2009 kalles for "totusentallet", på samme måte som perioden fra 1000 år og utover refereres til som "tusentallet". Århundrene før tusenårsskiftet heter "nittenhundretallet" og "nihundretallet".

Skriftspråk

– I første rekker gjelder dette innenfor skriftspråket, selv om det ikke er naturlig å skrive årstallene med bokstaver.

Det forklarer Daniel Ims, rådgiver i Norsk språkråd. Han erkjenner at debatten omkring "tyve ti" kontra "to tusen og ti" er blitt aktualisert av årsskiftet – også når det gjelder det muntlige språket.

– Det er ikke naturlig å si "tyve ni" om året 2009. Det hørtes ut som tallet 29. "Tyve ti" derimot er en slags kortversjon av "to tusen og ti", som høres mer naturlig ut, og dermed er mer utbredt, forklarer Ims.

Regulerer ikke talespråket

Men selv om Språkrådet fronter den offisielle skrive- og talemåten, betyr ikke det nødvendigvis at andre varianter blir feil.

– Det er i formelle sammenhenger disse reglene gjelder, for eksempel i nyhetssendinger på NRK, forteller Ims.

Hva privatpersoner velger å skrive og si, legger ikke Norsk språkråd seg borti, forklarer han videre.

– Dersom noen velger å benytte seg av kortversjonen på 2010, som er "tyve ti", så er ikke det noe vi bryr oss om, avslutter Ims.

SI DIN MENING: Sier du tjue ti eller to tusen og ti?