Streik gir utfordring ved UNN

31 sykehusansatte ved UNN i streik fra i dag.
forside

Etter meklet en time på overtid natt til tirsdag, ble det klart at partene sto så langt fra hverandre at det ikke var mulig å legge fram en skisse til løsning mellom YS og Spekter.

Dermed går 190 YS-ograniserte medlemmer fordelt på ambulansepersonale, portører, helsesekretærer, hjelpepleiere og en rekke andre støttefunksjoner ut i streik over hele landet. 31 av disse er tilknyttet Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Ifølge VG Nett er i praksis alle funksjoner ved et sykehus, unntatt leger og sykepleiere, omfattet av streikeuttaket.

- Ambulansepersonale, helsesekretærer, kokker, audiografer, portører, hjelpepleiere og øvrig administrativt personale er tatt ut i streik, sier kommunikasjonsrådgiver Else Marie Brodshaug i YS-forbundet Delta til NTB.

Arbeidsgiverforeningen Spekter har søkt om og delvis fått dispensasjon for de streikeuttatte ambulansesjåførene.

- Allerede tirsdag morgen har vi en utfordring som må løses på ambulansesiden i Tromsø. Også en buss fra Sørlandet med kreftpasienter som skal til behandling ved Radiumhospitalet rammes, men her får vi til alternativ transport, sier viseadministrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter til NTB.