Vil begrense godlukta

LHL mener det bør innføres restriksjoner på bruk av parfymerte produkter.
nyheter

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) tar nå til orde for å begrense bruken av parfymerte produkter i barnehage, skole og helseinstitusjoner.

Bakgrunnen for tiltaker er at vel 1,4 millioner nordmenn sliter med ulike former for allergi eller overfølsomhet for ulike stoffer. Mange av disse reagerer på parfymeprodukter.

LHL mener derfor det må settes av penger til forebyggende opplysningsvirksomhet, slik at flere vil ta hensyn til at parfymerte produkter kan påføre andre helseskade. Organisasjonen påpeker videre at kravet til universell utforming i diskriminerings- og tilgjenglighetsloven § 9 også omfatter tiltak for å forebygge eksponering av ulike irritanter, herunder parfymerte produkter.

Av ca. 2500 kjente duftstoffer, er ca 100 kjent som allergifremkallende hos mennesker.

LHL beskriver tradisjonell parfyme som "verstingen", men også rengjøringsmidler, skyllemidler, såpe, stearinlys og leker inneholder parfymestoffer. Parfyme finnes også i enkelte naturkosmetiske produkter.

- Mange med parfymeallergi unngår å bruke offentlig transportmidler og må holde seg unna sosiale arenaer der risikoen for å bli eksponert for parfyme er stor. Det er eksempler på barn som ikke kan møte på skolen fordi medelever og lærere bruker produkter de ikke tåler, sier generalsekretær Frode Jahren i LHL.

Symptomer på parfymeallergi kan være tetthetsfornemmelse, hoste, piping i brystet, tett nese, nysing, kløe i øynene, økt slimproduksjon, kløe på hud, trøtthet og uopplagthet, kvalme og svimmelhet.

SI DIN MENING: Bruker vi for mye godlukt?