PETTER STRØM"/>

Hedret for effektiv drift

– Men vi har fortsatt mye å rette på, sier sykehusdirektøren.
nyheter

Torsdag ble Universitetssykehuset Nord-Norge hedret som årets nest beste Lean-bedrift av Lean Forum Norge.

– Lean betyr slank. Det handler om en metode som skal føre til at driften av foretaket blir mer effektiv, både for pasientene i vårt tilfelle, de ansatte og med tanke på økonomien, sier administrerende direktør på UNN, Tor Ingebrigtsen.

Han er stolt over at sykehuset blir lagt merke til for sitt arbeid.

– Det er vel først og fremst bedrifter i industrien som benytter seg av Lean-metoden. At de som er opptatt av forbedringsarbeid legger merke til oss er interessant, sier Ingebrigtsen.

– Imponerende

Jæger Automobil stakk av med førsteprisen, mens REC Wafer fra Herøya delte andreplassen med UNN

– De tre kandidatene på pallen har utmerket seg som de fremste i landet til å jobbe helhetlig og systematisk med kvalitetsforbedringer etter Lean-metoden. Universitetssykehuset Nord-Norge skiller seg fra de øvrige kandidatene med stor kompleksitet og en imponerende involvering av medarbeidere på tvers av enheter, sier styreleder Ottar Henriksen i Lean Forum Norge i en pressemelding.

Sykehuset har tatt utgangspunkt i fem punkter.

1 . Å forstå hva som gir helsegevinst for pasientene.

– Det høres kanskje rart ut, men vi gjør mye som ikke gir pasientene helsegevinst. Det gjelder først og fremst unødvendig logistikk og organisering, sier Ingebrigtsen.

2. Sykehuset skal ta bort de arbeidsoppgavene og aktivitetene som er unødvendige for å fremme pasientenes helsegevinst.

3. Skape god flyt i de aktivitetene som betyr noe for pasientene.

– Da tenker vi for eksempel på ventetid og administrative ledd, sier sykehusdirektøren.

4. Styre ut fra kvalitet og ikke økonomi.

5. Hele tiden vurdere de ovennevnte punktene på nytt igjen.

– Vi må skape en kultur for å kunne vurdere driften vår på en kritisk måte hele tiden, forklarer Ingebrigtsen.

Fortsetter

Sykehuset har benyttet seg av metoden siden 2008. Til sammen 29 prosjekter fordelt på alle avdelinger og klinikker har blitt gjennomført eller gjennomføres ved bruk av Lean-metoden.

– Følgene har vært mindre ventetid, bedre kvalitet på arbeidet vi gjør, mindre stress for de ansatte, bedre arbeidsmiljø og færre sykemeldinger sier sykehusdirektøren.

Han innrømmer likevel at det fortsatt er mye som kan rettes på.

– Alle prosjektene vi starter avslører ting som kan gjøres bedre. Det gjelder blant annet unødvendige administrative prosesser, ineffektiv drift, og slurv i arbeidet som gjør at for eksempel prøver må tas på nytt. Vi har mye å hente i hele systemet, og vi har en ambisjon om å fortsette å bruke denne metoden i lang tid fremover.