Økning i fangsttall

Det har blitt fanget over et tonn mer fisk i Reisaelva i år sammenlignet med samme tid i fjor.

BEDRING Det har blitt fanget 1,3 tonn mer laks i Reisaelva i år enn på samme tid i fjor.  Foto: ARKIV

New Articles

Fjoråret var en foreløpig bunnotering for fangst av laks i Reisaelva. Men i år har det vært en markant forbedring, og det har blitt fanget 1,6 tonn laks så langt, sammenlignet med 0,3 tonn på samme tid i fjor. Årets tall er likevel langt lavere enn noen av de åtte siste årene med unntak av 2015.

 - Om trenden i år fortsetter kan vi nå gytebestandmålene for Reisaelva, og det er veldig gledelig, sier leder i Reisa Elvelag, Jan Arvid Johansen.

Selv om opptak av fisk i elva bare er en del av puslespillet som bestemmer laksebestanden er han klar på at begrensningene som pålegges fiskerne har en viktig effekt.

- På starten av 2000-tallet havve vi en yngelbestand på 2-6 yngel per 100 kvadratmeter elv. Nå ligger vi på 40-50 yngel på samme område. Om det ikke hadde vært satt i gang tiltak tror jeg vi hadde vært langt unna årets fangsstall, sier Johansen.