– Uakseptabel oppdrettsvekst

Organisasjonene i Villaksalliansen mener Per Sandberg handler uakseptabelt.

OPPDRETT: Illustrasjon. Foto: Torbjørn O. Karlsen 

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) åpner for økt produksjon på inntil 24.000 tonn i oppdrettsanlegg sør og nord i landet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix 

New Articles

Fiskeriminster Per Sandberg ga mandag grønt lys for å øke produksjonen av oppdrettslaks. Med det såkalte trafikklys-systemet, med rødt, gult og grønt lys, vil regjeringen kunne bremse eller åpne for vekst i oppdrettsnæringen fordelt på 13 soner langs kysten.

Innholdet i den nye ordningen får organisasjonene i Villaksalliansen til å se rødt. I en pressemelding skriver de at Sandberg har droppet å ta ned produksjonen i røde områder, og i tillegg gitt vekst til et område han fikk råd om å sette gult.

– Dette er stikk i strid med hva Stortinget vedtok, og helt uakseptabelt, skriver de.

Ifølge NTB mener Sandberg at systemet er en viktig milepæl for næringen.

– Dette er første gang regjeringen har grunnlag for å legge til rette for kapasitetsjusteringer etter det nye systemet. Nå kan vi tilby oppdretterne forutsigbar vekst som også ivaretar hensynet til miljøet, sier Sandberg.


Sandberg gir grønt lys for mer oppdrettslaks

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) åpner for økt produksjon av oppdrettslaks i nord og sør på opptil 24.000 tonn. Vestlendingene må vente. 


Men Villaksalliansen peker på at lakselus fra alle oppdrettsmerdene langs kysten tar livet av inntil 30 prosent av alle ville lakseunger når de kommer svømmende fra ferskvann til saltvann på forsommeren. Dette uten at det får konsekvenser for oppdrettsnæringen.

– Ville vi tillatt at oljeutslipp kunne ta livet av 30 % av sjøfuglene hvert år uten at det skulle få konsekvenser for oljeindustrien? sier biolog og fagsjef i Norske Lakseelver, Erik Sterud.

De mener også at grensa for hva som tillates av villaksdød som følge av lakselus er for høy.

– I produksjonsområde Nord-Trøndelag har han også trosset faglige råd, og tillater produksjonsvekst selv om han ble rådet til å fryse produksjonen.  Det er også svært uheldig at det er innført en unntaksregel som gjør at  enkeltoppdrettere også i gule og røde områder vil bli tilbudt vekst, understreker Erik Sterud.

Organisasjonene mener dette ikke er bærekraftig forvaltning av verken oppdrettsindustri eller villaksressursene, slik Stortinget forutsatte da de stilte seg bak innføring av trafikklyssystemet for oppdrettsindustrien.