Nytt styre er vedtatt

Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto har hatt landsmøte denne helgen.

NYTT STYRE: Hilde Huru ble gjenvalgt som leder. Jan Daleng var ikke tilstede under fotografering.  Foto: Tiia Grøn

New Articles

Hilde Huru ble gjenvalgt som leder i Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto, denne helga i Alta.

Dette er det øvrige styret:

  • Nestleder: Jan Daleng, Oslo (Ikke på bildet)
  • Styremedlemmer: Evy Basso, (Tromsø), Alf Steinar Børresen (Tana), Anne Gerd Jonassen (Kvænangen), Olaf B. Andersen (Lemmijoki-Lakselv), Bernt Isaksen (Tromsø)
  • Varamedlemmer: Trond Stubberud (Bodø), Vilde Christoffersen Walsø (Trondheim), Anne Mäkinen (Tromsø), Hedvig Johansen (Teno), Thomas Kjerstad (Tromsø)

Forbundet vil blant annet arbeide for et samarbeid med Hålogaland Teater (HT) om å synliggjøre kvensk kultur og kvensk historie gjennom sine produksjoner.

Landsmøtet gjentok også sitt krav om at også kvenske kulturminner fra 1917 eller eldre, må bli automatisk fredet. Dette i likhet med de samiske kulturminnene.

Forbundet krever også at det nå skal stilles tilstrekkelige midler og ressurser til forskning på kvensk historie og kultur, som de mener er underrepresentert i skoleverket, i nasjonale media og i det offisielle Norge.