Tilrettelegger for at eldre kan bo lengre hjemme

Nå ønsker de å nå ut til flere eldre om tilbudet.

Prosjektet er et samarbeid mellom flere helsetjenester. Fra venstre: Kirsti Mikalsen, Nina Bredesen, kommuneoverlege Øyvind Roarsen, Rickard Printz, og nederst Elena Eriksen.   Foto: Are B. Elvestad

New Articles

For at eldre skal kunne få muligheten til å bo hjemme lengst mulig, har helsetjenesten i Nordreisa nå et prosjekt pågående for å tilby tilrettelegging og trening for eldre som ønsker dette.