Flere unge lovbrytere får oppfølgning

Tall for 2019 viser at flere ungdommer blir dømt til ungdomstraff i Troms.

Flere ungdommer fikk straffereaksjoner i konfliktrådene i fjor enn tidligere. Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / NTB scanpix 

New Articles

Konfliktrådet i Troms opplyser i en pressemelding at de i løpet av 2019 mottok 276 saker, noe som er en nedgang sammenlignet med 2018. De skriver at nedgangen skyldes i hovedsak færre innmeldte saker fra innbyggere i Troms og på Svalbard.

Blant sakene som blir meldt inn til konfliktrådet er den største mengden saker som omhandler vold. Dette gjelder også på landsbasis. I tillegg opplyser Konfliktrådet i Troms at det er en økning på antall saker som omhandler økonomiske konflikter sammenlignet med året før.

I 2018 ble det innmeldt 14 saker til konfliktrådet, mens i 2019 var det innmeldt 21 saker. Narkotika, vold og trusler er hovedandelen av lovbruddene for ungdomsstraff og ungdomsoppfølgning.

På landsbasis ble det innmeldt 7383 saker i løpet av 2019. Vold- og truselsaker utgjør en tredjedel av sakene. Ungdomsstraffer har økt til 71 saker i 2019 mot 54 året før.

«I denne aldersgruppen er det spesielt viktig at lovbrudd får umiddelbare konsekvenser. Konfliktrådet har i 2019 redusert tidsbruken betraktelig fra mottak av sakene til straffegjennomføringen er i gang. Gjennomsnittet er nå 68 dager, en nedgang fra 76 dager året før», skriver Konfliktrådet i Troms i pressemeldingen.