MENINGER:

Skjervøy kommune har søkt om å bli pilotkommune for fritidskortet!

Det skal ikke være slik at det er foreldrenes lommebok som avgjør om barna i Skjervøy kommune får bli med på fritidsaktiviteter. Derfor er vi glade for at Skjervøy kommune har søkt om å bli pilotkommune for fritidskortet, skriver kommunestyregruppa til KrF i Skjervøy.

ILLUSTRASJONSFOTO 

New Articles

Det skal ikke være slik at det er foreldrenes lommebok som avgjør om barna i Skjervøy kommune får bli med på fritidsaktiviteter. Derfor er vi glade for at Skjervøy kommune har søkt om å bli pilotkommune for fritidskortet.

Mange barn og unge får ikke mulighet til å delta på fritidsaktiviteter sammen med jevnaldrende fordi familiene ikke har råd. Det gjør at noen blir holdt utenfor viktige sosiale arenaer, der de kan oppleve mestring og samhold.

Mange foreldre forteller at fritidsaktiviteter er i ferd med å skape et klasseskille, og mange rister på hodet av hvor dyrt det er. Det skal ikke være slik at det er foreldrenes lommebok som avgjøre om barna får være med.

Vi er derfor glade for at KrF i Granavolden-plattformen har fått gjennomslag for at alle barn og unge mellom 6 og 18 år skal få et fritidskort for å kunne betale fritidsaktiviteter. KrF vil at dette skal ha en verdi på minimum kr 2000,- og at kommunene i tillegg kan øke beløpet på kortet.

Et slikt fritidskort skal dekke faste, organiserte aktiviteter. Det å delta på organiserte fritidsaktiviteter er nemlig viktig for at alle barn skal få være med og være en del av fellesskapet, bli inkludert og kjenne tilhørighet.

Hver dag gjøres det fantastisk mye bra arbeid av frivillige i idrettsklubben og de mange andre tilbudene som finnes for barn og unge i Skjervøy kommune. Vi vet også at mange ildsjeler strekker seg langt for at barn som kommer fra familier med dårlig råd også skal kunne delta. Dette applauderer vi, men vi håper samtidig at fritidskortet skal gjøre at enda flere får muligheten til å være en del av det fellesskapet en fritidsaktivitet tilbyr.

Å investere i barna er å investere i vår felles framtid. Ved å gi barn tilgang til fritidsaktiviteter, kan flere få blomstre og oppleve mestring. De blir en del av et fellesskap, der de kan bli sett og fulgt opp av trygge voksne.

Med vårt fritidskort gir vi barn og foreldre et håndslag. Det vil gjøre at færre barn føler seg utenfor og flere blir inkludert. Det vil utgjøre en forskjell i mange barns liv!