Kåre Skallerud fra Årviksand er ny høyskoleleder

Nordtromsing har fått lederjobb ved UiT.

Kåre Skallerud fra Årviksand er ny leder for Handelshøyskolen ved UiT.  Foto: Petter Strøm / UiT

New Articles

Kåre Skallerud (58) fra Årviksand i Skjervøy kommune er blitt ansatt som ny leder av Handelshøyskolen ved UiT. Dette melder universitetet selv i en pressemelding.

Skallerud har allerede vært ved Handelshøyskolen siden den ble startet opp i 2009, og har til nå vært professor i markedsføring. Han har en doktorgrad fra Handelshøyskolen i Gøteborg.

– Jeg er svært stolt og også ydmyk overfor jobben som leder av universitetets største institutt målt i antall studenter, sier Skallerud i pressemeldingen.

– Målet er å gi våre over 2000 studenter i Tromsø, Harstad, Alta og Narvik en utdanning innenfor økonomi og ledelse som gjør dem attraktive for jobber i næringsliv og forvaltning. I snart ti år har vi utdannet kandidater som nå finnes i mange sentrale posisjoner i hele Nord-Norge og landet for øvrig. For å få til dette, er samarbeid med næringslivet helt sentralt. Vi må ha en kontinuerlig tilbakemelding om hvilke ferdigheter og kompetanser som etterspørres slik at vi kan utdanne og øve våre kandidater i dette, legger han til.

Erfaringsbasert utdanninger

– Vi er faktisk en ledende leverandør av nettstudier som tilbys over hele landet. Over år har UiT i Alta bygd opp en stor portefølje av nettstudier med mange hundre studenter. Disse studiene er nettversjoner av campusstudier for de som er i jobb eller ikke har anledning til å være heltidsstudent på campus. I disse koronatider har vi opplevd en enorm vekst i antall søkere til disse etter- og videreutdanningene. Det føles veldig meningsfylt å være med på dugnaden og gi permitterte og arbeidsledige kompetansepåfyll som vil gjøre oss alle sterkere etter koronaen, sier Skallerud

Handelshøyskolen Skallerud nå leder har 13 ulike studieprogram og årsenheter på UiTs ulike utdanningssteder og på nett. Skallerud sier at han ser på det som et samfunnsoppdrag at høyskolen er tilstede i hele Nord-Norge.

– Ungdom skal slippe å reise langt av sted for å få seg en god utdanning. Vi vet at mange ikke kommer tilbake. Derfor er vi et utdanningspolitisk redskap som bidrar til både å bevare bosetting, skape kompetansearbeidsplasser og et lønnsomt næringsliv over hele Nord-Norge.