Kommunene gir midler til markedsføring av reiselivet i Nord-Troms

Nå melder Visit Lyngenfjord at de har fått midler fra eierkommunene til å markedsføre reiselivsnæringen i regionen.

  Foto: Isabell Haug

New Articles

Reiselivsnæringen i Nord-Troms, og ellers i landet, er den bransjen som sliter desidert mest etter covid-19 utbruddet. Eierkommunene til Visit Lyngenfjord har nå gitt ekstra midler til ekstra markedsføring for å gjøre reiselivsbedriftene mer attraktive og synlige for flere gjester i et marked som er preget av heftige markedsføringsaktiviteter, og stor konkurranse om de norske og finske gjestene som i dag er de eneste bedriftene har tilgang på.

Eierkommunene er Lyngen, Kåfjord, Storfjord og Nordreisa.

Reiselivssjef i Visit Lyngenfjord Georg Sichelschmidt  Foto: Johanne P. Elvestad

Dette melder Visit Lyngenfjor selv i en pressemelding. Nå skal de sørge for at midlene blir brukt så godt som mulig.

– Vi kan være stolte over kommunene våre. De har klart å skaffe til veie ekstra penger som reiselivsbedriftene så sårt trenger. Dette viser at kommunene tar ansvar og virkelig gjør det de kan for å hjelpe lokale aktører, forklarer Georg Sichelschmidt, reiselivssjef i Visit Lyngenfjord, i en pressemelding.

Digital markedsføring

Visit Lyngenfjord har også fått bevilget støtte til et prosjekt via Innovasjon Norge, som har som mål å øke den digitale markedsføringskunnskapen hos reiselivsbedriftene i regionen. I den sammenheng har Visit Lygenfjord ansatt Elina Hutton fra Kilpisjärvi.

Prosjektleder Elina Hutton.   Foto: Visit Lyngenfjord

– Å få Hutton med på laget er utrolig positivt for Visit Lyngenfjord. Hun har veldig god kompetanse innen digital markedsføring, god kjennskap til regionen og lang erfaring fra reiselivet. I tillegg er Hutton selv fra Finland og kjenner dermed det finske markedet innenfra – et marked som uten tvil er viktig for Lyngenfjordregionen. Jeg mener vi har fått tak i en svært dyktig medarbeider som kan hjelpe Visit Lyngenfjord og reiselivet til å bli langt flinkere innen digital markedsføring, i tillegg til at hun kan åpne dørene til Finland enda mer, forteller reiselivssjefen.

Skal forvalte så godt som mulig

Hver krone skal gi effekt, skriver Visitlyngenfjord. Hovedmålet for de er å forvalte de ekstra midlene de har fått så godt som mulig.

– Vi har en både kort og langsiktig plan for å gjøre regionen mer synlig, styrke vår posisjon i det norske og finske markedet og dermed øke salget hos våre reiselivsbedrifter i framtida. Jeg håper og tror at dette vil bidra til at man nå kan se framover og gjøre dagens situasjon bedre for reiselivsbedriftene våre, avslutter Sichelschmidt.