– Helt åpenbart at kommunikasjonen er for dårlig

Kommunestyret i Nordreisa med enstemmig vedtak for å sikre kommunikasjon og medvirkning fra eldrerådet, ungdomsrådet og rådet for funksjonshemmede.

Olaug Bergset (Sp) la frem forslag om å sikre bedre kommunikasjon mellom rådene og politisk ledelse i kommunen.   Foto: Kristina Båtnes Hestdahl

New Articles

Forrige måned skrev Framtid i Nord om lederen i Eldrerådet i Nordreisa, som valgte å trekke seg tre måneder før tiden. Årsaken er at han er lei av at rådet ikke blir hørt, og ikke blir tatt med på råd i saker som angår eldre.