COVID-19 og det samiske folket: Rettigheter til grensefamilier og -samfunn må respekteres selv i krisetider

Smitterestriksjoner har ført til tøffe begrensninger på grensekryssinger mellom tradisjonelle samiske områder, skriver Aslak Holmberg.

Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB SCANPIX 

New Articles

Disse grenserestriksjonene splitter samiske familier og lokalsamfunn som bor på tvers av statenes grenser og har hatt en betydelig innvirkning på tradisjonell samisk reindrift. Samtidig som reiser innenlands fra områder i sør med høye smittetall er tillatt i nord, nektes familier i grenseområder i nord med lave smittetall tilgang til sine familiemedlemmer. Dette virker uberettiget. Samerådet ber statene om å opprettholde og respektere rettighetene til samer som bor på tvers av landegrensene.

Samerådet er bekymret for den pågående situasjonen med COVID-19. Mange av restriksjonene under COVID-19-pandemien kan betraktes som hensiktsmessige sett fra hensynet til grunnleggende rettigheter, slik som retten til liv samt å fremme folkehelsen. Imidlertid har noen av tiltakene statene har innført alvorlige konsekvenser for samenes grunnleggende menneskerettigheter, særlig forsamlings- og bevegelsesfriheten, og barns rettigheter, ettersom områdene som tradisjonelt er bebodd av samene, er delt inn i fire forskjellige land: Finland, Sverige, Norge og Russland. Mange samiske familier er bosatt og arbeider på tvers av landegrensene. Selv om det fortsatt er mulig å krysse grensen for å arbeide i Norge, er det ikke mulig å opprettholde familiebånd over landegrensene. Dette fremstår lite hensiktsmessig, all den tid man fortsatt kan foreta reiser innenlands fra områder med høy smitte i sør til områder med lav smitte i nord.


Innfører obligatorisk testing på grensa

Fra mandag må testen tas ved grensepasseringen.


Stengte grenser under den pågående COVID-19-pandemien har påvirket samhandlingen mellom det samiske folket, samfunn, familier, tradisjonelle næringer, bedriftseiere og deres ansatte. Samiske kunstnere, håndverkere og andre gründere er satt ut av arbeid som et resultat av de strenge reisebegrensningene over landegrensene. Begrensninger på grensepasseringer og streng grensekontroll under COVID-19 har også hatt en negativ innvirkning på tradisjonell reindrift og grenseoverskridende reindrift, spesielt mellom Sverige og Finland.

De respektive myndighetene har ennå ikke vurdert hvordan grenserestriksjoner påvirker det samiske folks kollektive rettigheter. Dette bør også vurderes når det gjelder reell likebehandling. Statene har ikke gjennom konsultasjoner og samarbeid med samene fattet effektive tiltak for å sikre implementering av retten til å opprettholde åndelige, kulturelle, politiske, økonomiske og sosiale bånd under COVID-19-pandemien. (FNs erklæring om urfolks rettigheter, artikkel 36)

Samerådet er glad for at vaksiner mot COVID-19 nå er tilgjengelig. Samerådet påpeker at etter hvert som flere vaksineres, bør terskelen for å begrense grunnleggende rettigheter bli høyere. Samerådet oppfordrer statene til å respektere samiske rettigheter, spesielt i landenes grenseregioner, når de vurderer fremtidige tiltak for å begrense pandemien. Vi ber myndighetene ta hensyn til de samiske grensesamfunnene, og at tiltakene som fattes respekterer privatliv og retten til familieliv, fremmer kulturforståelse og ikke forårsaker unødig ulempe for mennesker.


Nils Peders rein sitter fast på 1000 meters høyde: – Livsfarlig å gå opp der nå

I løpet av helga får de flydd opp med helikopter for å se til dyrene.