MENINGER:

Hastverk er lastverk, Skjønsfjell

«For SV var det en viktig målsetning å sørge for at konsekvensene av byggesaken ikke skulle gå ut over uskyldige barn og voksne ved å haste igjennom vedtak på tvers av alle demokratiske normer og regler.»

Siv Elin Hansen (SV)  Foto: Kristina Båtnes Hestdahl

New Articles

Skjønsfjell laster undertegnede og oppvekst og kulturutvalget for behandlingen i barnehagesaken. Jeg føler jeg må redegjøre for saksgangen. Høgegga barnehage ble vedtatt i kommunestyret, uten noen annen utvalgs-behandling. Saken ble lagt fram direkte i kommunestyret av ordføreren fra Arbeiderpartiet. Ingen andre utvalg hadde behandlet denne saken før den kom til kommunestyret.¨


MENINGER:

Tilleggsforslaget ble også nedstemt. Det er da jeg mener fadesen er blitt komplett

- Det står en helt splitter ny barnehage på Høgegga med 96 plasser som ikke skal utnyttes fullt ut. Det er det som er den komplette fadese, og oppleves som direkte ulogisk, skriver Karl-Gunnar Skjønsfjell (H) i dette debattinnlegget.


Saken ble altså kun behandlet i det møtet der Skjønsfjell selv nettopp var blitt valgt til varaordfører, og Hilde Nyvoll var valgt til ordfører. Saken burde vært behandlet både i oppvekstutvalget og i driftsutvalget, men det ble den ikke. Det burde kanskje ordføreren ha lagt vekt på før han la det til behandling i kommunestyret, men ordfører kan legge hvilke saker han eller hun vil fram for kommunestyret når han eller hun vil det. Det er ordførers privilegia. Hverken daværende eller nytiltrådte ordfører, varaordfører, posisjonspolitikere eller opposisjonspolitikere reagerte på at saken kom direkte til kommunestyret uten utvalgsbehandling.

Når det er sagt så tar jeg selvsagt ansvar som avtroppende utvalgsleder den gang, men det eneste jeg kan ta ansvar for er at jeg burde sagt ifra at saken ikke hadde vært til behandling i det utvalget jeg hadde vært leder for. Det var da heller ikke uvanlig at slike saker ikke kom til oppvekstutvalget da rådmannen som regel la de fleste byggesaker til behandling i driftsutvalget, og ikke til oppvekst eller helse. Ordfører Hilde Nyvoll som hadde hatt ansvar for alle byggesakene i kommunen i fire år burde kanskje sagt ifra at saken heller ikke hadde vært behandlet i hennes utvalg som jo var det vanlige. Avtroppende og påtroppende ordfører burde kanskje ikke satt saken opp på sakslista til det aktuelle møtet, da dette var et konstituerende møte og mange nye koster og gamle utgåtte skulle bytte plass. Men, det ble gjort. Vi stilte de nødvendige spørsmålene i møtet og vi fikk til svar at saken var i hht gjeldende forskrifter og regler, alle berørte parter var fornøyde, medvirkningen hadde vært god, og behovene til de ulike var godt ivaretatt. Vi fikk en veldig flott barnehage, men vi hadde bestemt det skulle være 72 plasser og fikk et bygg med plass til 96.


Den nye barnehagen ble 120 kvadratmeter større enn tenkt. Det kan bety slutten for Sørkjosens siste barnehage

Det spøker for Sørkjosen barnehage etter det ble klart at nye Høgegga barnehage rommer langt flere barn enn tenkt. – Vi føler oss lurt, sier politikerne.


Hvilke valg gjør vi da som politikere når konsekvensene av dette vedtaket ble synlig? Hvilke vurderinger ble viktigst for den enkelte? For Skjønsfjell og Benonisen ble det viktigste å omgjøre barnehagestrukturen så raskt som mulig. Det viktigste var og raskest mulig endre fra 72 til 96 plasser på Høgegga og legge ned Sørkjosen i en fei. Der var hverken økonomiske eller andre vektige grunner for dette; 6 barn sto på venteliste til Høgegga. Dette hensynet måtte vektes høyest av alt, uavhengig av hvilke konsekvenser dette måtte ha for de 15 andre barna, foreldrene, de ansatte, og lokalsamfunnet i Sørkjosen. Tilleggsforslaget til Benonisen ville i tillegg medført økte kostnader for kommunen. Dette kunne ikke vi i SV være med på.

For SV var det en viktig målsetning å sørge for at konsekvensene av byggesaken ikke skulle gå ut over uskyldige barn og voksne ved å haste igjennom vedtak på tvers av alle demokratiske normer og regler. Skjønsfjell sier at ingen regler ble brutt, men Oppvekstutvalget ble innkalt med 6 dagers varsel, ikke 8 som det står i reglementet, kommunestyret fikk saken med vedtaket fra oppvekst med 3 dagers frist. Ikke 8 som retningslinjene sier, barna fikk med en lapp hjem om at nå skulle barnehagen legges ned. Her var ikke tid eller rom for noen, hverken til å innhente informasjon eller komme med informasjon. I tillegg har omleggingssaken store mangler når det gjelder rett til medvirkning fra både ansatte og foreldre jfr lov og forskrifter.


MENINGER:

Demokrati er ingen fadese

Vi er svært glade for flertallet vi fikk, og at vi nå kan ha en bedre prosess mot et vedtak om barnehagestrukturen framover, skriver Ola Dyrstad (Sp) og Olaug Bergset (Sp) i dette debattinnlegget.


SV er glad for at flertallet i kommunestyret inklusive noen av Aps representanter stemte for forslaget fra Senterpartiet og imot oppvekstutvalgets innstilling slik at det nå blir en anstendig prosess rundt den fremtidige barnehagestrukturen i kommunen der alle parter og interesser kan komme til orde og der en kan se på flere mulige løsninger.