Brannfarlig tunnel

Pollfjelltunnelen er en 3.230 meter lang brannfelle.
New Articles

Brannsjef Kåre Karlsen i Lyngen kommune slår alarm. Han sendte i går et krast brev til Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Han påpeker at beredskapen i tilfelle røyk- og gassutvikling ikke er tilfredsstillende. En brann vil være ensbetydende med et mareritt.

Karlsen ber DSB medvirke til at Statens Vegvesen, som eier av den trafikkerte tunnelen på RV 868 mellom Lyngseidet og Furuflaten, påkoster nødvendig oppgradering.

Tre millioner


Tunnelen mangler vanntilførsel og ventilasjon. I tillegg er det ikke mulig å ha samband utenom nødsambandet hver 500. meter.

En røykdykkerbil med overtrykk og nødvendig utstyr samt en redningsbil med vanntank, skumutstyr og frigjøringsverktøy er påkrevd.

Kostnadene vil beløpe seg til rundt tre millioner kroner.

Hjelpesløs


- I tilfelle brann eller ulykke i tunnelen, vil brannkorpset stå temmelig hjelpesløs. Spesielt ille er det hvis noe skjer midt i tunnelen, forteller Kåre Karlsen.

Innsatsen må i gitte tilfeller begrenes til å sette ned bommene på begge sider av tunnelåpningen.

Han opplyser at sikkerheten i Pollfjelltunnelen bare i beskjeden grad er blitt forbedret. For to år siden ble det montert nødtelefoner og brannslukningsapparat.

- Korpset mangler utstyr hvis det oppstår røyk- og/eller gassutvikling. I kommunen har vi seks røykdykkere, som kan operere i inntil 45 minutter.

Beredskapsplan


Tidligere henvendelser fra kommunen har medført at DSB har sagt seg villig til å se nærmere på saken.

Det er utarbeidet beredskapsplan for tunnelen og foretatt branntilsyn av nødutstyret.

- Statens Vegvesen gjør ikke noe før de får påtrykk fra DSB, som er landets øverste tilsynsmyndighet. Det har vært noen ulykker i tunnelen. Som brannsjef kan jeg ikke stilltiende akseptere forholdene, sier brannsjef Kåre Karlsen i Lyngen kommune.