Ufarlig utsig i Skibotnelva

Det rustfargede utsiget i Skibotnelva er ufarlig.
New Articles

Det sier Helge Huru fra fylkesmannens miljøvernavdeling.

Han var tirsdag ved elva for å ta utsiget i nærmere øyensyn. Allerede i fjor ble det tatt prøver, som altså viste at dette ikke er farlig verken for folk eller fisk.

- Dette er jernutfelling med litt sopp. Det er ufarlig, men er ikke særlig estetisk.

Andre påskedag meldte folk i fra om lukt fra en rødlig elvebredd nedenfor komposteringsanlegget i Skibotndalen.

Graver grøft


Willy Ørnebakk i Avfallsservice sier at både de og kommunen allerede i fjor satte i gang arbeidet med en tiltaksplan for å få bort utsiget.

- Vi har engasjert konsulenter og første tiltak er å grave en grøft for å hindre grunnvann å renne gjennom en gammel søppelfylling, sier han. Denne søppelfyllinga ligger i området der dagens komposteringanlegg er.

Naturlig jern


Selv om man antar at en del jern kommer fra den gamle fyllinga, så sier Huru at det er jern overalt i naturen.

- Mye av det vi ser her tror jeg er naturlig jern, sier Huru.

Bilde: Helge Huru fra fylkesmannens miljøvernavdeling konstanterer at det rødbrune utsiget i Skibotnelva er ufarlig.