Forskning skal gi helsehopp

Er du bosatt i Kåfjord har du nå mulighet til å sette preg på et omfattende forskningsarbeid.

SPREK FORSKNING: Overlege og forsker Ann-Ragnhild Broderstad, leder for hjemmebasert omsorg Linn Sylvi Steines, konstituert leder for sykehjemmet Turid Olsen-Aalberg, rådmann Einar Pedersen, prosjektmedarbeider Marita Medhus, varaordfører Svein O. Leiros og prosjektkoordinator Solrunn Hansen oppfordrer folk i Kåfjord til å stille under helseundersøkelsen som snart finner sted i kommunen.  

New Articles

Fra 16. september og fire uker frem i tid, inviteres nemlig alle innbyggere i alderen 40-79 år til å delta på en helse- og livsstilsundersøkelse.

Undersøkelsen er i regi av Senter for samisk helseforskning ved UiT Norges arktiske universitet, Institutt for samfunnsmedisin.

I følge overlege og forsker Ann-Ragnhild Broderstad har det vært gjort lignende undersøkelser tidligere, men ikke like målrettet.

- Det har heller ikke vært i så stort omfang som nå, sier hun.

Kåfjord er bare en av ti distriktskommuner i Nordland, Troms og Finnmark som skal besøkes i første omgang.

Verdifull informasjon

Et av hovedmålene er å kartlegge sentrale folkesykdommer som diabetes type 2 og hjerte-karsykdommer.

I følge Broderstad er dette kroniske sykdommer som nærmest er definert som en epidemi.

- Vi regner med at bare halvparten av tilfellene diabetes type 2 er registrert. Så mange som 100.000 personer til kan ha det uten av vi er klar over det, forteller hun.

Resultatene undersøkelsen gir skal benyttes til å få økt kunnskap og legge strategier for forebyggingsarbeid.

For universitetet er det data gull verdt og informasjon som kan benyttes i forskningsøyemed de neste 15-20 årene.

Tusenvis deltar

Undersøkelsen startet høsten 2012 i Skånland og Evenes, og har siden vært i Karasjok, Kautokeino og Porsanger kommune.

I Kåfjord varer den helt frem til 11. oktober for så å flytte direkte til Storfjord for fire nye uker.

- I Kautokeino hadde vi et oppmøte på 55 prosent så målet i Kåfjord må være 60 eller mer, forteller Broderstad.

Så langt har hele 3300 personer deltatt og målet for prosjektgruppa er 5000 personer prosjektet går mot slutten.

Full støtte

Forskerne har full støtte fra Kåfjord kommune når de går i gang med undersøkelsen.

Undersøkelsen innebærer blant annet å svare på spørreskjema, måle høyde, vekt, BMI, hofte- og livvidde, blodtrykk og puls, samt å ta en blodprøve.

Skulle kommunen selv ha gjennomført en lignende prosedyre hadde det blitt en kostbar affære i følge rådmann Einar Pedersen.

- Det er kommunen sin rolle å fremheve folkehelse og dette er et informasjonsgrunnlag vi får helt gratis. Det bidrar også til å kunne planlegge helsetilbud i et fremtidig perspektiv, sier han.

Han får støtte fra Svein O. Leiros som forteller at dette er en unik mulighet for befolkningen i Kåfjord å ta del i.

- Her må man bare gripe sjansen. Vi oppfordrer også næringslivet til å gi fri til sine ansatte en times tid slik at de kan delta, sier han.

Undersøkelsen er gratis for alle som stiller opp og helsenivået på tidspunktet for undersøkelsen spiller ingen rolle.