Et barndomsminne restaurert

Fredag var den offisielle innvielsen av Nothjellen i Rasteby.

GAMMEL TRADISJON: Dette er en av to nothjeller som enda står i Nord-Troms.  Foto: Johanne P. Elvestad

New Articles

- Vi bodde nesten her nede. Lekte, datt og snublet. Ble blodete og fæle. Kaia var en lekeplass for oss ungene, sier Gunnar Pedersen.

Han ser tilbake på en barndom der hele bygda samlet seg nede på Nothjellen når båten kom inn, for å høre hvordan fisket hadde gått.

Kulturformidling

Familien Pedersen har eid kaianlegget i Rasteby helt siden første del ble bygget i 1943. Gunnar er tredje generasjon, og sier dette er en stor dag for han personlig.

Familien ønsker at Nothjellen skal bli tatt i bruk. Blant annet håper de at kaianlegget framover blir benyttet av folk med fritidsbåter, og som et senter for kulturformidling.

- Vi håper også spesielt at skolene kan bruke Nothjellen i undervisningen, sier Gunnar.

 Dette er en av to Nothjeller som enda står i Nord-Troms, og familien ønsker alle velkommen til å benytte seg av Nothjellen i Rasteby.

Samarbeid

For å kunne vedlikeholde et slikt anlegg var familien avhengig av hjelp utenfra. For fem år siden ble de kontaktet av kommunen som ønsket å bidra med midler og hjelp.

Familien Pedersen har gjennom hele prosessen hatt et nært samarbeid mellom Storfjord kommune og kulturavdelingen hos fylkeskommunen.