Mæland ny fylkesråd

Magnus Mæland (H) fra Skjervøy blir ny fylkesråd for utdanning i Troms.

NYTT FYLKESRÅD: Magnus Mæland (29) tar over som fylkesråd for utdanning i Troms etter Kent Gudmundsen.   Foto: Knut Jenssen

New Articles

Magnus Mæland (H) overtar som fylkesråd for utdanning etter Kent Gudmundsen. Tromsøpolitikeren Mæland er 29 år gammel, kommer opprinnelig fra Skjervøy og er utdannet lærer.

Mæland peker på kommunene, brukerorganisasjoner og fagforeningene som de viktigste samarbeidspartnere i arbeidet fremover.

- Jeg vil at kommunene skal vite at jeg vil jobbe for dem og med dem. Det er viktig at overgangen fra grunnskolen til den videregående skolen blir så smidig som mulig og at vi spiller hverandre gode. Eleven er den viktigste, men det er læreren som setter rammen for undervisningen. Jeg vil lytte og skape en gjensidig respekt og tillit med fagforeningene og brukerorganisasjonene, sier Mæland.

Spent

Magnus Mæland har vært kommunestyrerepresentant i Tromsø siden 2007, og har siden 2011 vært leder for utdannings-, kultur- og idrettskomiteen. Han har hatt et særlig fokus på spesialundervisning og barnevern i Tromsø kommune.

- Det er med både glede og spenning jeg tar fatt på oppgaven som fylkesråd for utdanning. Jeg vil ha fokus på resultater, at den videregående skolen skal skape sosial mobilitet og utjevne forskjeller, sier Mæland.

Tredje fra Nord-Troms

Den nye fylkesråden blir den tredje i Fylkesrådet med bakgrunn fra Nord-Troms. Fra før har regionen Terje Olsen som samferdselsråd og Willy Ørnebakk som fykesråd for næring.

Magnus Mæland er sønn av tidligere rådmann i Skjervøy, Reidar Mæland.

Mæland starter sitt arbeide som fylkesråd fredag 4. oktober.