Norsk spenningsfilm topper kinohøsten

"Cave", "Burning 2" og "Kongens Nei" er noen av filmene som skal trekke publikum til Halti kultursal i månedene som kommer.
kultur

Besøkstallet til kinoen har i følge kinosjef i Nordreisa kommune, Herdis Lindbom, økt med mange hundre prosent siden kinoen ble flyttet til Halti.