– Vi håper at flere ønsker å vise sin kvenske identitet

Ihana! har laget et bildespill som skal formidle kunnskap om kvener og vise fram kvendrakta.

EN TAKK TIL DEG, PAPPA I bildespillet blir publikum kjent med unge Kristin Haslund Salo fra Nordreisa, hennes far Steinar Salo og deres kvenske røtter fra Manndalen.  Foto: Pål Vegard Eriksen

kultur

Et av budskapene i det nye bildespillet En takk til deg, Pappa, er at noen må løfte og bære den kvenske kulturen dersom den skal overleve. Ihana! har produsert bildespillet for Halti kvenkultursenter IKS og Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto.