BER OM EGEN STORTINGSMELDING FOR KVENSK:

Det vil være den første i historien

SV i kommunalkomiteen har lagt inn et forslag i tilknytning til statsbudsjettet for 2017 der man ber regjeringa legge fram en egen stortingsmelding om situasjonen for kvensk språk og kultur.
kultur

- Det har aldri før blitt utarbeidet en slik melding, og en melding vil bidra til gode og målrettede tiltak spesielt tilrettelagt det meget utrydningstruede kvenske språket. Norske Kveners Forbund er svært glad for initiativet fra SV og setter vår lit til at de øvrige politiske partier slutter seg til forslaget, skriver lederen i forbundet Hilja Lisa Huru i en pressemelding til Framtid i Nord.

Hun anser situasjonen for kvensk språk er ytterst prekær, og mener det er helt nødvendig med straks-tiltak for å berge språket.

- En stortingsmelding med oppfølging gjennom konkrete tiltak vil være nødvendig for et løft for kvensk språk og kultur som kommer hele den kvenske befolkning til gode, som vil kunne styrke distriktene og kvensk identitet, og bedre livskvaliteten og oppvekstvilkår for kvener i hele landet, sier Huru.

Hun har stor tro på at revitaliseringsprosjektet vil ha godt av en slik melding.

- Om kommunalkommiteen og Stortinget vedtar å legger frem en egen stortingsmelding kan dette være med å snu trenden og sette fart i revitaliseringen av kvensk språk og kultur. Kvenene, som en av de opprinnelige befolkningsgruppene i nord, var viktige i arbeidet med å bygge den nordlige landsdelen. La kvensk språk og kultur igjen bli en ressurs i Norge, understreker Huru.