Siden 1988 har Petter (80) deltatt på salmekveldene

Siden 1988 har Petter Bakkevoll (80) fra Kåfjorddalen deltatt aktivt med samisk og norsk salmesang på sykestua i Birtavarre.

STRÅLENDE INNSATS: Idar Pedersen overrekker Petter Bakkevoll (80) blomster for den trofaste innsatsen på salmekveldene. ALLE FOTO: PRIVAT 

kultur

I februar 1988 ble den første samisk/norske salmekvelden arrangert på Sykestua i Birtavarre. Initiativet kom fra samisktalende som så verdien i at språket var i bruk, og at de gamle, kjære sangene fikk lyde. Tiltaket har blitt holdt i gang med samling én gang i måneden i alle årene etterpå.