fokus på kvenske kulturminner:

Tøft for de kvenske elevene i Reisadalen

Riksantikvaren har publisert månedens kulturminne, det er den gamle skolen i Sappen i Reisadalen.

GAMMELSKOLEN På den gamle internatskolen var kvensk kun tillatt som hjelpespråk. Foto: Else Pettersen Elvestad 

kultur

I forbindelse med Kvenfolketsdag har Riksantikvaren satt fokus på kvenske kulturminner i mars. Derfor har de publisert en artikkel om Gamle Sappen skole. Artikkelen tar for seg historien om bygget som starter første halvdel av 1800-tallet.