– Har ikke kapasitet til å gjennomføre konsertene

Alle sommerkonsertene i Nordreisa kirke, med unntak av den siste, er avlyst.

Kantor Peter Vang.   Foto: Magdalena Steinsvik

kultur

Nordreisa sokn opplyser på sin Facebook-side at alle sommerkonsertene i Nordreisa kirke, til og med 8. august, er avlyst.

Kantor Peter Vang forteller at det er sykemelding i staben på kirkekontoret som er årsaken.

– Vi har ikke kapasitet til å gjennomføre konsertene som planlagt, sier han.

Den aller siste sommerkonserten, som skal være 30. augsut, er imidlertid ikke avlyst.

– Da får folk gå mann av huset for å ta igjen det tapte, sier Vang.


Her blir det stille i sommer

I sommer blir det ikke arrangert noen konserter i Nordreisa kirke.