Tildelt midler til kultur for eldre

 Troms fylkeskommune har bevilget Skjervøy, Storfjord og Lyngen totalt 83.000 kroner til Den kulturelle spaserstokken (DKSS).

  Foto: Privat

kultur

Totalt fikk fylkeskommunen inn søknader fra 21 kommuner med et totalt søknadsbeløp på i underkant av 2,4 mill. Av disse ble 20 kommuner tildelt 1.249.500 kroner.