Fire kulturminner i Nord-Troms har fått støtte

Fjøset til Einar H. Giæver på Havnnes fikk mest.

FIKK STØTTE: Naustet på Edmundgaard i Kåfjord brukes i dag til oppbevaring av nordlandsbåter og fiskeredskaper. Eierne har fått 59.000 kroner til å sette i stand naustet, gangspill og stø. Planene for bruk er utleie av båter og kursaktiviteter.  Foto: Privat

kultur

Kulturminnefondet har gjort årets første tildelinger til private eiere av verneverdige kulturminner. Eiere i Troms kan glede seg over 676.000 kroner i støtte. Dette opplyser fondet selv i en pressemelding.

Syv søkere har fått støtte, hvorav fire er i Nord-Troms. I første kvartal er det behandlet 488 søknader, som til sammen søkte om nesten 220 millioner kroner. 283 prosjekter har fått innvilget penger, med en samlet sum på nesten 58 millioner kroner.


– De seneste årene har tilskuddene som Kulturminnefondet gir til eiere av verneverdige kulturminner blitt doblet. Kulturminnefondet sikrer viktige kulturminner over hele landet på en effektiv og målrettet måte. Det å ta vare på kulturarven er bra for miljøet, det gir kunnskap om historien vår, og det skaper aktivitet og arbeidsplasser over hele landet, sier klima –og miljøminister Ola Elvestuen.


Får hovedansvaret for prosjektet

Men det er fem år siden Arktisk Geotek startet med slåttearbeid i Kvænangen.


Kulturminnefondet har gått bort fra én årlig søknadsfrist, og deler nå ut støtte til kulturminner fortløpende. Saksbehandlingstiden har ifølge dem gått ned betraktelig.

– Innføring av løpende saksbehandling har skjedd etter forslag fra eierne, og jeg er veldig fornøyd med at det nå fører til enklere søknadsbehandling og raskere saksbehandlingstid, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.


Vil gi nytt liv til 60-årig fjøs

Hege Renate Nilsen (42) solgte det relativt nye huset sitt i Birtavarre i fjor sommer og kjøpte hus og fjøs på til sammen 130 år i Trollvik.

 

Disse fikk støtte i Troms:

  • Giæver naustet, Kjosen i Lyngen, Viggo Fagerborg, Lyngen, 50.000,-
  • Fjøsen på Havnnes, Einar H. Giæver, Nordreisa, 245.000 ,-
  • Lavoll, gammel fjøsbygning, Kristian Lind, Berg, 42.00,-
  • Havgutten, Krambuvika bygdemuseumslag, Lavangen, 150.000,-
  • Bakkehaug Brygger, Guttorm Jon Bakkehaug, Sørreisa, 50.000,-
  • Gammelt fjøs i Djupvik, Tor Simonsen, Gáivuotna Kåfjord, 80.000,-
  • Edmundgaard naust, gangspill og stø, Janet Kjønnerød, Gáivuotna Kåfjord, 59.000,-

ÅPNET EDMUNDGAARD MIKROKAFE & IDEMAKERI:

– Jeg har forelsket meg helt i dette stedet

Sist uke åpnet Janet Kjønnerød Edmundgaard Mikrokafe & Idemakeri i Djupvik.