Setter en verdi på de ulike friluftsområdene

Nordreisa kommune har gjennomført kartlegging og verdsetting av kommunens friluftslivsområder. Nå er arbeidet ute på høring.

Kart over områdeverdi. Skjermdump: Nordreisa kommune 

kultur

Miljødirektoratet gjennomfører det landsomfattende prosjektet, Friluftslivskartleggingen. Nordreisa kommune opplyser at kartleggingsarbeidet ble i utgangspunktet fullført i 2014 tilknyttet kommuneplanen.

Kartleggingen ble i sin tid møtt med skepsis av grunneiere, lag og foreninger, som fryktet dette kunne legge føringer eller hindringer for bruk utnytting av områdene, opplyser kommunen. Dermed ble det vedtatt at kartleggingen skulle behandles som et særskilt dokument, med egen høring. Kommunen påpeker at friluftslivskartleggingen ikke legger bindinger eller føringer av kartlagte områder, da friluftslivskartleggingen ikke er en plan, men et kunnskapsgrunnlag for kommunens saksbehandling.

13 kriterier

I høringsbrevet står det at formålet med å kartlegge og verdsette friluftslivsområdene er å tydeliggjøre hvilke friluftslivsområder som finnes i kommunen, og hvilke kvaliteter disse innehar. Hvert område/delområde er vurdert ut fra de 13 kriteriene satt i Miljødirektoratets veileder og fått en verdi.

Havnnes er et av mange områder som blir vurdert som svært viktig.   Foto: Johanne P. Elvestad

 

Havnnes - Uløytinden blir for eksempel ansett som svært viktig. Det trekkes blant annet fram at dette er et internasjonalt kjent toppturområde, både fisketurister og skiturister besøker øya, samt at man finner flust av kulturminner og kulturhistorie på øyas vestlige side.

På kommunen hjemmeside finner man høringsbrev, et kort sammendrag av vurderingene som er beskrevet i dokumentet Friluftslivskartlegging Revidert 2019, kart over områdetype og kart og områdeverdi.

Kommunen invitere alle til å melde om merknader til kartleggingen.