Åpning av en spesiell kultursti

Her finner du mer enn bare Baalsrudhula

Torsdag neste uke åpnes kulturstien i Čáhput / Svartskogen i Manndalen.

Tor Mikalsen, prosjektleder. Foto: Torun Olsen Wernberg 

kultur

Området er mest kjent for Baalsrudhula og og en historisk Høyesterett-dom. I 2001 vant manndalingene over staten og fikk bruks –og eiendomsrett til området. Da ble skogen kjent som det første kollektivteide landområdet i Norge.