Har du forslag til hvem som fortjener Kulturprisen 2019?

Kåfjord kommune lyser nå ut Kulturprisen 2019.

Den kan deles ut til lag, foreninger eller personer over 16 år som arbeider innenfor det utvidede kulturbegrepet i Kåfjord.  Foto: Jan R. Olsen

kultur

På kommunens nettsider ber de innbyggerne om å komme med forslag til kandidater.

Det er flere kriterier som legges til grunn for tildelingen; Prisen er ment som støtte og motivasjon i et pågående kulturarbeid. Den kan deles ut til lag, foreninger eller personer over 16 år som arbeider innenfor det utvidede kulturbegrepet i Kåfjord. Prisen kan deles ut til både lag og enkeltpersoner, men kan ikke deles mellom to uavhengige.

Alle innbyggere i kommunen har forslagsrett. For mer informasjon og hvordan du skal foreslå kandidater se her.

Prisen blir delt ut i forbindelse med et kulturarrangement eller siste kommunestyremøte før jul. Prisen blir delt ut annethvert år. I 2017 gikk den til Ullkarderiet.


Ullkarderiet fikk årets kulturpris: – Dette er en bedrift som fortjener honnør

Onsdag vedtok formannskapet i Kåfjord kommune at Kåfjorddalen Ullkarderi blir tildelt årets kulturpris.