Tre prosjekter i Nord-Troms får støtte

Fylkesrådet i Troms med millionstøtte til bærekraftig besøksforvaltning.

FÅR STØTTE: Kåfjord kommune er blant de åtte i Troms som blir tildelt midler fra Fylkesrådet. Foto: Jan R. Olsen 

kultur

Åtte prosjekter i Troms, hvorav to i Nord-Troms – får nå millionstøtte av Fylkesrådet. Dette for å drive fysisk tilrettelegging for bærekraftig besøksforvaltning.

Kåfjord kommune får støtte til prosjektet "Nord-Troms, attraktiv inn i evigheten" med litt over 1 millioner kroner, og Lyngen kommune får 1,2 millioner kroner til prosjektet "Planlegge og begynne etablering av parkeringsplasser, toaletter, avfallshåndtering og informasjon". Også besøksforvaltning i Storfjord får støtte gjennom et pågående prosjekt i Tromsø.

Dette opplyser Fylkesrådet selv i en pressemelding.


Vil ha flere topptur-turister nord for Lyngen:

– De naturgitte kvalitetene er tilstede

Georg Sichelschmidt og Espen Nordahl har gått toppturer i Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen for å se på mulighetene for topptur-turisme nord for Lyngen.

 

Fysisk tilrettelegging

Begge prosjektene inngår i Fylkesrådets satsing Program for bærekraftig besøksforvaltning. Programmet består av kunnskapsinnhenting med FoU, planlegging gjennom forprosjekter, og til sist fysisk tilrettelegging av prioriterte steder. Målet med prosjektet er å ta grep om noen av utfordringene som flere besøkende i regionen fører med seg.

Ved bedre tilrettelegging av utvalgte steder, er tanken at mindre tilrettelagte steder i større grad vil bli skjermet.

– Troms er langt fremme både i forhold til kunnskap om utfordringer tilknyttet økt besøk i vår region, så vel som å gi løsninger på disse utfordringene. Dette har vi oppnådd i samarbeid med våre partnere, blant annet Institutt for reiseliv og nordlige studier ved Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet, men også gjennom den jobben som kommuner og regionråd har gjort i den tidligere gjennomførte forprosjektfasen der de har utpekt de stedene som nå blir tilrettelagt. Dette er samfunnsutvikling i praksis, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap).

Har kartlagt behovene

Før tildelingen har det blitt gjennomført et forprosjekt ved Universitetet i Tromsø, hvor situasjonen i fylket skal ha blitt kartlagt.

– Med vedtak om bruk av disse midlene er fylkeskommunen etter lengre tids utviklingsarbeid endelig klare for at all kartlegging og planlegging skal begynne å vise seg i faktiske, fysiske tiltak. Det vet jeg at både befolkning og næringslivet vil sette stor pris på. Selv om det kartlagte behovet ute i kommunene for denne typen infrastruktur er stort, bare i Midt-Troms på over 60 millioner kroner, har vi også hatt et fokus på at det i prosjektene også skal være en god plan for at de investeringene som nå gjøres skal vedlikeholdes og driftes. Men med tanke på at fylkeskommunens innsats utløser tilsvarende investeringer også fra kommuner og andre har vi tro på at dette vil merkes, opplyser Simonsen.


VEL MENT

Grønn resept

«Med en stressende hverdag, trenger vi noe som kan roe oss ned og bygge oss opp igjen.»

 

Andre som mottok tilskudd i denne programsatsingen er:

  • Harstad kommune – Keipen – Tilrettelegging ift. økt besøksmengde og høy slitasje: 1,6 mill. kroner
  • Salangen kommune – Servicehus på Garsnes: 771 000 kroner
  • Lenvik kommune/Senja kommune – Bærekraftig besøksforvaltning i Midt-Troms: 2,174 mill. kroner
  • Kvæfjord kommune – Bærekraftig besøksforvaltning i Kvæfjord (Nupen): 1,55 mill. kroner
  • Tromsø kommune – Bærekraftig besøksforvaltning – Storfjord, Tromsø og Karlsøy kommuner: 1,3 mill. kroner
  • Gratangen kommune – Bærekraftig besøksforvaltning – Destinasjon Gratangsfjellet: 375 000 kroner.