Stort taktskifte for Hålogaland Teater – blir et repertoarteater med et fast ensemble på 15–20 skuespillere

Våren 2021 begynner teatret den store omveltningen som må til for å bli et repertoarteater. Det første som skal skje er å tredoble det faste ensemblet.

PÅTROPPENDE TEATERSJEF: I høst tar Egill Pálsson over som teatersjef for Hålogaland Teater. Da begynner prosessen med å skape HT om til et repertoarteater.   Foto: Jan Fredrik Frantzen / Hålogaland Teater

kultur

iTromsø: Da den islandske Egill Pálsson (45) søkte på jobben som teatersjef ved Hålogaland Teater, snakket han om sine visjoner: Teaterets virksomhet skal vokse og spre seg gjennom en større turnévirksomhet, et større ensemble, og gjennom å drive et repertoarteater som han mener gir den største gjenskapningen av kunsten.