Raja nedsetter arbeidsgruppe for å redde sommerarrangementer

Nord-Troms-festival har fått plass i ministerens arbeidsgruppe.

  Foto: Mads Suhr Pettersen

kultur

Kulturminister Abid Q. Raja har nedsatt en arbeidsgruppe som skal gi innspill om hvordan sommerens utendørsarrangementer kan gjennomføres.