Felgen Orkester kan du se på Riddu-sletta til sommeren

Karasjok-gruppa spiller på Riddu Riđđu festivalen til sommeren.

TIL RIDDU: Felgen Orkester.   Foto: June Helén Bjørnback

kultur

Riddu Riđđu melder nå at Felgen Orkester kommer til Riddu-sletta til sommeren. De kommer i stedet for A Tribe Called Red, som har måtte utsette å komme på grunn av gjeldende koronarestriksjoner i Canada.